Tekstil ve Moda

Dokusuz Yüzeylerde Kullanılan Elyaf Türleri

Nonwoven yüzey üretim tekniği ile elde edilen hijyen ürünleri 
Dokusuz kumaş (Nonwoven) endüstrisinde en fazla kullanılan elyaflar sırasıyla polipropilen, polyester ve selülozik elyaflardır. Bu elyaflar nonwoven endüstrisinde kullanılan elyafların % 83’ünü oluşturmaktadır. 

Elyaf türü ve nonwoven tekstiller üretimindeki payı aşağıdaki gibidir: 
Polipropilen % 30, 
Polyester % 30, 
Selüloz (pamuk harici) % 23, 
Pamuk % 10, 
Polyamid + Poliakrilnitril + Yün % 7.

Nonwoven tekstil malzemelerinin üretiminin en büyük avantajlarından biri, birkaç istisnası olmakla beraber, doğrudan hammaddeden direk bitmiş kumaşa uzanan tek kontinü işlem şeklinde yapılabilmesidir. Bu durum doğal olarak işçilik maliyetinin düşük olduğu anlamına gelmekte ve eski tekstil işlemlerinde olduğu gibi malzemeye uygulanan ara işlemler ortadan kalkmaktadır. 

Dokunmamış kumaş (nonwoven) üretiminde uygulanan işlemler başlıca iki grupta ele alınabilir. Birincisi, üretimde kullanılacak elyafın sabitleştirilebilecek konuma getirilmesi için elyafın hazırlanması, ikincisi ise sabitleştirme işlemidir. Elyafın hazırlanması için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunların hepsi nihai kumaşa özel karakteristikler kazandırmaktadır. Aynı şekilde nihai kumaş özellikleri üzerinde daha da büyük bir etkiye sahip olan çeşitli sabitleştirme yöntemleri mevcuttur. Tüm elyaf hazırlama yöntemlerinin hemen hemen hepsi tüm sabitleştirme yöntemleri ile kombine edilebilirler. Dolayısıyla olası üretim hatlarının çeşitliliği çok geniştir. Bu da nihai ürün özelliklerinin çok çeşitli olmasına neden olmaktadır. Elyaf hazırlanırken genelde önce ince bir lif tülbenti oluşturulur, daha sonra bu tülbent katmanlar halinde üst üste getirilerek vatka hazırlanır ve bu vatka sabitleştirme işlemine sevk edilir. Ancak bazı durumlarda bir lif katmanının tülbent mi yoksa vatka mı olduğuna karar vermek güç olmaktadır. Buna rağmen nonwoven üretiminin ilk safhasına normalde vatka üretimi denir.

1 yorum:

Dokusuz yüzeylerde genelde yapay lifler kullanılır, lifin ucuz olması istenir çünkü genelde kullan at türü tekstil malzemeleri imal edilir

Haftalık En Çok Okunanlar