Tekstil ve Moda Sitesi

CE İşareti Nedir ve Tekstilde Kullanılması

Tekstil ve Konfeksiyon Mamüllerinin CE İşareti Taşıması Gerekiyor Mu
Tekstil ve konfeksiyon mamüllerine ilişkin AB direktifleri yeni yaklaşım direktifleri kapsamında olmadığı için, CE işaretlemesi gerekmemektedir. Ancak genel anlamda makinalar yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yeraldığından, tekstil ve konfeksiyon sektörünün üretimde kullandığı pek çok makina ve ekipmanın CE işareti taşıması zorunludur. Halihazırda tekstil ve konfeksiyon makinaları ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilmekte olup, burada CE işareti aranmaktadır. 
CE işareti (CE Sembolü)
CE işareti, Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, kalite güvencesine ilişkin değildir. Sadece ürünün temel gerekler olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir. Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu dolayısıyla 1985 yılında benimsediği "Yeni Yaklaşım Politikası'' kapsamındaki "Yeni Yaklaşım Direktifleri" konusundaki ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birine girişi için üzerinde CE işareti taşıması zorunludur. CE uygunluk işareti, yeni yaklaşım direktiflerine konu olan ürünlerin AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir nevi pasaport işlevi görmektedir.

CE İşaretinin Sorumluluğu Kime Aittir
Ürünün CE işaretli olarak AB ülkelerinde piyasaya sunulmasından üretici sorumludur. Ancak üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değil ise, bu sorumluluk ithalatçıya geçmektedir. Bu durumda ithalatçı için, ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorunluluk haline gelmektedir.

CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürün Grupları Nelerdir
Yeni yaklaşım direktifleri hükümlerine uygun olarak üretilen ve asgari güvenlik koşullarına sahip olan, dolayısıyla da AB ülkelerine girişte CE uygunluk işareti taşıması zorunlu olan 23 ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grupları aşağıda belirtilmiştir.
Alçak Gerilim Cihazları,
Basit Basınçlı Kaplar,
Gaz yakan aletler,
Sıcak su kazanları,
Elektromanyetik uyumluluk,
Makinalar,
Sivil kullanım için patlayıcılar,
Otomatik olmayan tartı aletleri,
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
Asansörler,
Dondurucular,
Basınçlı kaplar,
Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü,
Floresan lambalarda enerji etkinliği,
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
Tıbbi cihazlar,
In vitro tıbbi tanı cihazları,
Oyuncaklar,
Gezi amaçlı tekneler,
İnşaat malzemeleri,
Kişisel korunma donanımları,
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları,
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar,
CE İşareti
CE İşareti Ürüne Nasıl İliştirilir
Yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki ürünler düşük riskli ürünler ve yüksek riskli ürünler olarak iki farklı grupta değerlendirilmektedir. Ürünlerin hangi gruba girdiği ilgili direktifte belirtilmektedir veya test kuruluşları aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Düşük riskli ürünler için, üretici ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit etmekte ve uygun olması halinde bir uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işaretini iliştirebilmektedir. Burada üretici ürünün uygunluğunu direktifi dikkate alarak kendi tespit etmekte veya başka bir test kuruluşuna ürünü test ettirmektedir. Yüksek riskli ürünler için ise, üreticinin mutlak surette AB üyesi ülkelerde yerleşik ama diğer ülkelerde de şube veya temsilciliği olan onaylanmış kuruluşlara başvurma zorunluluğu vardır. Başvurulan onaylanmış kuruluş yani test ve/veya belgelendirme kuruluşunun yapacağı test neticesinde ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit edilir. Bu tespite dayalı olarak, üretici uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirebilir.

Onaylanmış Kuruluş Nedir
Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek riskli olanların, piyasaya arzedilmeden önce konusunda uzman üçüncü bir taraf konumundaki AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapabilecek şekilde altyapısı yeterli olan kuruluşlar seçilerek AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanmak suretiyle onaylanmış kuruluş statüsü kazanırlar.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar