Tekstil ve Moda

Kauçuk Kısaltmaları

- ABS Akrilonitril Butadien Stiren Plastiği,
- ACM Poliakrilik Kauçuk,
- BIIR Bromobütil Kauçuk,
- BR Polibütadien Kauçuk (BUDENE),
- CIIR Klorobütil Kaucuk,
- CM Klorlanmış Polietilen,
- CO Epiklorohidrin Kauçuk (Homopolimer),
- CR Polikoropren (SKYPRENE),
- CSMKlorosülfonlaşmış Polietilen (HYPALON),
- ECO Epiklorohidrin,
- EEA Etilen Etilakrilat Kopolimer,
- ENR Epoksi Edilmiş Tabii Kauçuk,
- EPDM Etilenpropilen Kauçuk (JSR),
- EPM Etilenpropilen Kauçuk, Kopolimer,
- FKM Floroelastomerler,
- FVMQ Florosilikon Kauçuk,
- FZ Polifosfazen Kauçuk,
- GR Guayule Kauçuğu,
- GR-S Stiren Bütadien Kauçuk,
- HNBR Hydrogenated Nitril Kauçuk,
- HVBR Yüksek Vinil Polibütadien Kauçuk,
- IIR Butil Kauçuk,
- IR Sentetik Poliisopren (NATSYN),
- LLDPE Lineer Düşük Yogunluklu Polietilen,
- MPR Melt Processable Kauçuk,
- MQ Silikon Kauçuk,
- NBR Nitril Kauçuk (CHEMIGUM),
- NR Tabii Kauçuk,
- PMQ Metil-Fenil Silikon Kauçuk,
- PVMQ Metil Fenil Vinil Silikon Kauçuk,
- RSS Ribbed Smoked Sheets (Tütsülenmiş Nervürlü Kauçuk Yaprakları),
- SBR Stiren Bütadien kauçuk (PLIOFLEX),
- SBS Stiren Bütadien Stiren Blok Kopolimeri,
- SIS Stiren Isoprene Stiren Blok Kopolimeri,
- SMR Standart Malezya kauçuğu,
- T Polisülfid Kauçuk,
- TCR Teknik Olarak Sınıflandırılmış Tabii Kauçuk,
- TPE Termoplastik Elastomer,
- TPNR Termoplastik Tabii Kauçuk,
- TSR Teknik Olarak Belirlenmiş Tabii Kauçuk,
- VLDPE Çok Düşük Yoğunluklu Polietilen,
- XNBR Karboksile Nitril Kauçuk.

0 yorum:

Haftalık En Çok Okunanlar