Tekstil ve Moda

Termohidrofiksaj Nedir (Buharla Sabitleme)

Termohidrofiksaj ya da buharla sabitleme terimi tekstil sektöründe değişik durumları ifade etmektedir. Termohidrofiksaj aşağıdaki gibi farklı anlamlara gelir: 

1-) Termohidrofiksaj (Alm. Thermohydrofixierung, Fr. thermo-hydro fixage, İng. thermohydro-setting), tekstil terbiyesinde doymuş buhar ya da kızgın buhar ile yapılan sabitleme işlemidir. 

2-) Termohidrofiksaj (Alm. Dampfformen, n; Fr. mise en forme à la vapeur, f; İng. steam setting), deri giysilerin belirli kısımlarına buhar ve basınç etkisi ile az ya da çok kalıcı bir şekil verilmesi işlemi. 

3-) Termohidrofiksaj (Alm. Garnveredelung, Fr. conditionnement du filé, İng. steaming; yarn conditioning), ipliklerin iç gerilimlerinden kurtulmaları, verilen bükümün sabitlenmesi ve ipliklerin belli bir nem değerine getirilmeleri amacıyla vakumlu buhar ortamında yapılan işlem. 

0 yorum: