Tekstil ve Moda

Oryantasyon Nedir, Oryantasyon Ne Demek

Lif oryantasyonu. 
Oryantasyon ya da polimer yönelimi (Alm. Ausrichtung der Polymerteilchen, Fr. orientation d'un polymère, İng. orientation in polymers; polymer orientation), doğrusal polimerik yapılarda, zincir moleküllerinin polimerik yapı eksenine paralellik derecesine denir. 

Oryantasyon derecesi lifte yapısal bir karaktere sahiptir. Oryantasyon, kristalin ve amorf ile eksenel moleküler oryantasyon olarak sınıflandırılmaktadır. Yapısal mükemmeliyetin sağlanması için zincir dolanıklıklarının çözülmesi, lif yönüne paralel olarak hizalanması sağlanmalıdır. Bu sayede paralel düzenlenen zincirler birbirlerine yaklaşır, polimerik lifteki serbest hacim azalır ve lif yoğunluğu artar. Bu oryante olma hali, life stabilite kazandırır. Simültane olarak gelişen ileri seviye kristal, amorf ve zincir düzenlenmesi ile lifte oryantasyon yani yapısal gelişim sağlanır. 

1 yorum:

Oryante olmuş lif ve oryante olmamış lifin öncesi ve sonrası görseli için teşekkürler.