Tekstil ve Moda

Gri Skala Nedir

Gri skala ya da gri ölçek (Alm. Graumasstab, Fr. échelle des gris, İng. grey scale), ışık haslığı dışında kalan haslıkların değerlendirilmesinde kullanılan, 1‘in en küçük, 5’in en yüksek değeri verdiği, gri renk esas alınarak oluşturulmuş beşli ölçek. 

1 yorum:

gri ölçek (Alm. Grau Skala, Graustufe, Fr. gamme de gris, échelle de gris, İng. gray scale; grayscale), sayısal imge işleme ve bilgisayarla görmede sayısal imgelerin piksellerinin gri tonları ile gösterilmesinde kullanılan değer aralığı.