Tekstil ve Moda

Polietereterketon (PEEK) Nedir

Polietereterketon lif ya da PEEK (Alm. Polyetheretherketon, Fr. fibre de polyétheréthercétone, İng. polyetheretherketone fiber), polietereterketon polimerinden elde edilen, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal maddelere karşı dayanımı olan, genellikle kompozitlerde ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan sentetik life denir. 

Polietereterketon lifleri, kimyasallara, ısıya ve aleve dayanıklılık özellikleri ile yüksek performanslı lifler arasında öne çıkmaktadır. Aşınma ve sürtünme dayanımının yanı sıra biyouyumluluğu ve zararlı maddeler içermeyen yapısı sayesinde başlıca medikal tekstillerde, taşımacılık tekstillerinde ve endüstriyel tekstillerde geniş bir kullanıma sahiptir. 

Kimyasal olarak tekrar eden bir keton ve iki eter grubundan oluşan polieter eter keton (PEEK) polimeri sadece karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunduran yapısı sayesinde tam aromatik, yüksek karalılıkta, lineer bir yapıya sahiptir. Solgun amber renkte organik bir polimer olan PEEK, mükemmel fiziksel özelikleri ile yarı kristalin, termoplastik bir polimer olarak bilinmektedir. Bu polimerden üretilen film yapılarda film ne kadar ince ise o kadar transparan renktedir. Filmin kalınlığı arttıkça renk matlaşmakta ve amber renk fark edilmektedir. 

PEEK lifleri genellikle eriyikten lif çekim yöntemi kullanılarak üretilmektedir. Ham madde özelliğinden gelen soluk altın (amber) rengine sahip bu lifler yaklaşık % 50 oranında kristalin yapıdadır. Termoplastik lifler olarak kabul edilen PEEK lifleri, hem kimyasalların çok büyük bir çoğunluğuna hem de yüksek sıcaklıklara karşı oldukça dayanıklıdır. 

Polieter eter keton (PEEK) polimeri, yarı kristalin termoplastik polimer sınıfının öne çıkan polimerlerinden biridir. Mükemmel fiziksel özelliklere sahip bu organik polimer üzerine yapılan araştırmalar 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Ancak bu polimer ilk olarak 1970'lerin sonlarında 1980'lerin başında ICI Advanced Materials tarafından üretilmiştir ve yine aynı şirket tarafından Victrex PEEK adı altında ticarileştirilmiştir. PEEK polimeri başlarda enjeksiyon kalıplama işleminde ve kompozit yapılarda güçlendirici olarak kullanılsa da, ICI ve Leeds Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar bu polimerin oldukça yüksek performans özelliklerine sahip olduğunu ve daha çok yüksek performans özelliklerinin arandığı teknik ürünlerin üretiminde kullanıma uygun olduğunu göstermiştir. Bugün lif, film, reçine, kumaş, kablo, membran ve kompozit olmak üzere çeşitli formlarda bulunabilmektedir. 

PEEK liflerinin özellikleri; 
- Kimyasallara karşı oldukça yüksek bir dayanıma sahiptir. 
- Termal Özellikleri oldukça iyidir (-60 °C ile 260 °C sıcaklıkları arasında özelliklerinde herhangi bir kayıp gözlenmeden kullanılabilmektedirler.). 
- Yanma sırasında alev ve duman üretimi düşüktür, aynı zamanda zehirli gaz üretimi de oldukça az seviyededir. 
- İyi sürtünme ve aşınma dayanımına sahiptir. 
- Sürtünme katsayısı düşüktür, mükemmel sürtünme özellikleri gösterir. 
- Biyouyumludur (biyolojik işlevlere zehirli veya zararlı etkisi yoktur.). 
- Çoklu otoklav (basınçlı kap) sterilizasyonlarına ve radyasyona karşı dayanıklıdır. 
- Halojen içermez. 

0 yorum: