Tekstil ve Moda

Su Geçirgenliği Testi 💦

Kumaşların su geçirgenlik özellikleri bu testte hidrostatik basınç metodu ile belirlenir. Kumaşla örtülen hidrostatik deney başlığı, kumaşın su geçirgenliğinin ölçülmesini sağlar. Kumaş numunesi 3 damla su geçirinceye kadar, standart şartlar altında bir yüzeyinden sabit hızla artan su basıncına maruz bırakılır ve karşı gelen basıncı kaydedilir. 

İlgili standartlar: TS EN ISO 811, ISO 811, EN 20811, AATCC 127, BS EN 20811. 

Su geçirmez kumaşlar, hafif bir yağmura ve su akımına karşı su geçirmezlik sağlayacak şekilde üretilmiş veya terbiye edilmiş kumaşlardır. Ancak bu kumaşlar uzun süreli su ile temas ettikleri takdirde veya çok fazla yağmur aldıkları takdirde tam bir su geçirmezlik sağlamazlar. Kumaşların su geçirmezlik özelliği, belli bir açıdan ve belli bir kuvvetle kumaşa su temas ettiği zaman, suyun kumaşın içinden geçebilme özelliğine denilmektedir. Tekstil ürünlerine su geçirmezlik özelliği şu iki şekilde kazandırılmaktadır: 

Kumaşın görünümünü değiştirmeden, kumaşa nem itici bir özellik verilmektedir. Bu yöntemde elyaf içine ve üzerine, yağ asidi veya mum gibi su itici maddeler aplike edilmektedir. 

Tamamen su geçirmez nitelikte kumaşlar üretilmektedir. Bu yöntemde kumaşlar örneğin kauçuk gibi su geçirmez bir madde ile kaplanmaktadır. 

Su geçirgenliği testlerinde en çok başvurulan standart Federal Standart 191A standardıdır. Bu standart, tekstil test yöntemleri olarak on bir farklı su geçirmezlik testi içermektedir. Bu testlerden sekizi farklı su geçirgenlik testleridir, üçü ise su emilimi içindir. 

Ayrıca su geçirgenlik testlerinde esas alınan diğer standartlar şunlardır: 

- TS 243 Kumaşların su geçirmezlikleri. 
- TS 257 EN 20811/T1 Tekstil kumaşları - Su geçirmezlik tayini - Hidrostatik basınç deneyi. 
- TS EN ISO 4920 Tekstil – Kumaşlar - Yüzey ıslanmasına karşı direncin tayini (püskürtme deneyi. 
- ISO 811 Tekstil kumaşları - Su penetrasyonuna direncin belirlenmesi - Hidrostatik basınç testi. 
- ISO 9237 Tekstil - Kumaşların havaya geçirgenlik tayini. 
- ASTM D 737 Tekstil kumaşlarının hava geçirgenliği için standart test yöntemi. 

0 yorum: