Tekstil ve Moda

Anilin Deri Nedir, Yarı Anilin Deri Ne Demek

Anilin deri. 
Anilin deri (Alm. Anilinleder, Fr. cuir aniline, İng. aniline leather), boya banyosunda çözünebilir bir boyarmadde ile boyanmış ve herhangi bir pigmentli bitim işlemi görmemiş deriye denir. Derinin cildinin içine işleyen boyalarla derinin renklendirilmesi işlemidir. Bu tür boyalar hayvan derisinin (post) içine tamamen işlemektedirler. Gerçek anilin deri olarak tabir edilen deriler yüzey kaplaması ihtiva etmezler, bu nedenle de daha narin olurlar. Bu grupta yer alan deriler yaş işlemler sırasında dolapta boyanırlar. Deri yüzeyi finisaj işlemi sırasında örtülmediği için, deri cinsine özgü olan sırça görünümü mamul deride muhafaza edilir. Anilin deride kullanılan dolap boyalarında ışık haslığı, ter haslığı vb. özellikleri aranır, çünkü bu görünüm deriden mamul eşyanın dış yüzünü oluşturur. Sırça kusur ve hataları mamul deri yüzeyinde görüleceğinden bu tür üretim için deriler titizlikle seçilmelidir. 

Anilin deri, yalnızca çözünür boyalarla boyanmış bir deri türüdür. Boya, bir son kat boya veya çözünmeyen pigmentli dolgu macunu gibi düzgün bir yüzey üretmeden deriyi renklendirir. Ortaya çıkan ürün, derinin doğal yüzeyini korur. Görünür gözenekler, yaralar veya diğer kusurlar gibi boyanmamış derinin yüzeyindeki herhangi bir görünür kusur boya kusurları kapatmadığı için görünür kalacaktır. Bu nedenle anilin terbiyesi için sadece yüksek kaliteli deri uygundur. 

Başlangıçta, bu işlem için kullanılan boyalar, kimyasal reaksiyonlar yoluyla anilinden sentezlenirdi. Bu boyalara eskiden anilin boyaları veya katran boyaları denirdi. Modern zamanlarda, kullanılan boyalar birçok ülkede yasa ve yönetmeliklere tabidir ve bazı azo bileşiklerinin kullanımı pek çok ülkede sağlığa zararlı olması nedeniyle yasaklanmıştır. 

Anilin deri, bu boya işlemi ve varyantları arasında ayrım yapmak için tam anilin olarak adlandırılabilir. 
Anilin deri ile yarı anilin derinin (sağdaki) karşılaştırılması. 
Yarı Anilin Deri (semi aniline): Yarı anilin deri, tam anilin ile çok benzer bir işlemle üretilir, ancak aşınmaya ve lekelenmeye karşı korumak için ince bir koruyucu üst kat eklenmiştir. Pull-up anilin deride, deriye eskitilmiş bir görünüm vermek için ek yağ veya balmumu uygulanmıştır. Anilin boyalarla birlikte pigmentlerinde kullanıldığı derilerdir. Bu deriler, mamul deriden beklentilere uygun olarak farklı kalınlıklarda finisaj tabakası içerir. Finisaj tabakası az veya çok miktarda pigment boya ile renklendirilir. Finisajda az miktarda pigment boya kullanılırsa deri anilin görünümüne yakın olur ve yarı anilin (semi anilin) deri olarak adlandırılır. Burada önemli olan husus, sırça tabakasının tabii görünümünün muhafaza edilmesidir. 

0 yorum: