Tekstil ve Moda

Monofilament ve Multifilament İplik Nedir

Multifilament iplikler, çok sayıda (multi) liften oluşurken; monofilament iplikler, tek (mono) liften oluşur. 
Monofilament​​ iplik, çapı​​ 50 - 2000 µm​​ (0,05 - 2,0 mm)​​ arasında değişen ve tek bir filamentten oluşan ipliktir.​​ Filamentin enine kesiti, son kullanım alanına göre yuvarlak, profilli veya boşluklu olabilir​​. Lifin enine kesiti ipliğin özelliklerini etkiler. Örneğin yuvarlak olmayan kesite sahip lifler, yüzey alanını genişletir ve emiciliği arttırır. Bazı enine kesit lif şekilleri Monofilament​​ iplikler​​ yüksek eğilme rijitliğine ve aşınma dayanımına sahip​​ ipliklerdir ve ipliğin çapı kullanım yerine göre değişir. 

Multifilament iplik, üretici tarafından belirlenen bir bükümde sonsuz uzunlukta demet halindeki ince monofilamentlerden meydana gelen ipliktir.​​ Filamentlerin enine kesit şekli, iplik içinde liflerin birbirine ne kadar yaklaşabileceğini belirler.​​ Yuvarlak kesitli filamentlerden oluşan iplikler, yapıdaki filamentler birbirine daha yakın yerleşebildiği için kompakt; yuvarlak olmayan kesite sahip filamentlerden oluşan iplikler ise, yapısındaki filamentlerin bir araya gelmeyi engellemesinden ötürü daha hacimli olur.​​ Multifilament iplikler aynı özellikteki monofilament ipliklerden daha esnek​​ bir yapıya sahiptirler. 

1 yorum:

Monofilament iplikler mono yani tek liften oluşurken multifilament iplikler multi yani çok sayıda liften oluşur.