Tekstil ve Moda

Karbon Lifi Nedir, Karbon Elyaf Özellikleri

Karbon lifleri, organik kökenli hammaddelerin ısıtılması sonucu karbon dışındaki diğer atomlar uzaklaşmakta böylece karbon atomlarından oluşmuş filamentler elde edilmesiyle üretilmektedir. Bu filamentlerin kristalizasyonundan sonra yüksek mukavemetli lifler elde edilmektedir. 

Karbon liflerinin gelişimi ve uygulanabilirliğinin sağlanması ile kullanım alanı genişlemiştir. Başlıca kullanım alanları, savunma amaçlı giysiler, uzay araçları, otomobil sektörü, medikal kullanımlar (özellikle ortopedik operasyonlarda) olan karbon liflerinin üretiminde farklı hammaddeler kullanılmaktadır. 

Poliakrilnitril liflerinden, bitkisel esaslı hammaddelerden, katran tortusu ve ziftten, polivinilden klorür veya polivinildenklorür kopolimerlerinden üretilen karbon liflerinin özellikleri kullanılan hammaddeye, işlem sıcaklığına ve üretim aşamalarına bağlı olarak değişmektedir. Üretim koşullarına göre farklılık gösteren karbon liflerinin özellikleri ve kullanım alanları birbirlerinden farklı olmaktadır. 

Karbon lifi özellikleri 
Karbon fiber, yüksek mukavemetli çeliğin 7 ila 10 katı lif tipine göre, düşük yoğunluklu, mükemmel elektrik iletkenliği, doku ve kumaş üretimi gibi özelliklere sahip olan gelişmiş liflerdendir. Hafif ve dayanıklı kompozitler ve ısı direnci onu diğer mühendislik malzemelerinden ayırır. Karbon fiber, ultra-mekanik, termal ve elektriksel özellikleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Karbon liflerinin yoğunluğu kullanılan hammadde ve işlem sıcaklığına bağlı olarak 1,6-2,2 g/cm³ arasında değişiklik göstermektedir. Karbon lif üretiminde kullanılan hammadde yoğunluğu 1,14-1,19 g/cm³ arasında değişmektedir. Elde edilen lif modülündeki artış grafitizasyon sıcaklığının artışı ile artmaktadır. 

Karbon fiber kullanım alanları 
- Havacılık sektörü 
- Yapı güçlendirme kumaşları 
- Elektronik araç gereçleri 
- Uzay araçları 
- Spor malzemeleri 
- Otomotiv 
- Denizcilik 
- İş Ekipmanları 

1 yorum:

İnsanlığın kültür ve gelir seviyelerinin artması ile tekstil sektöründen beklentileri de farlılaşmıştır. Amaç, sadece örtünmek olmaktan çıkmış, konfor ve üstün özelliklere sahip ürünlerin kullanılması durumuna gelmiştir. Bunun sonucu olarak da yeni materyallerin üretilmesi veya mevcut materyallerin özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine çalışmalar hızlanmıştır, Metal özelliklerine sahip kumaşlar üretilmiş, tekstiller metallerin yerine kullanılmaya başlamıştır.