Tekstil ve Moda

Dokusuz Yüzeyler IPC Sınıfları

Buluşların Teknik Alanlardaki Sınıflandırılması için IPC Sınıfları Kullanılır. 
Aşağıda IPC ve CPC’nin dokusuz yüzeyler ile ilgili kısmı olan D04H İngilizceden Türkçeye çevrilmiş CPC sınıfları ise altı çizili şekilde verilmiştir: 
D 04 H TEKSTİL KUMAŞLARI YAPIMI, ÖRNEĞİN ELYAF VEYA FİLAMENT MATERYALDEN (dokuma D 03; örme D 04 B; örgü (dantel işleri) D 04 C; ağ örme veya (düğümlü kilimler) D 04 G; dikme D 05 B, tafting D 05 C; örn: D05C15/04, dokusuz kumaşları apreleme D 06); BU GİBİ İŞLEM VEYA CİHAZLAR İLE YAPILAN KUMAŞLAR, ÖRNEĞİN KEÇELER, DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR; HİDROFİL PAMUK, TELA, VATKA, VATKA KAPLAMA Kesikli ve kesiksiz elyaf veya ipliklerin, en az bir kat ağ tabakası şeklinde bir araya getirilip bağlanması şeklinde dokusuz yüzey elde edilmesi.
Dokusuz yüzeyli kumaşların cins veya tipleri; veya bunların üretimi için cihaz veya işlemler
1/00 Tamamen veya esas olarak ştapel veya benzeri nispeten kısa elyaftan oluşan dokusuz yüzeyli kumaşlar
1/005 Lifleri biraraya getirip üç boyutlu form elde edilmesi (öncelik D04H1/22)
1/02 Pamuk yünü, Hidrofil pamuk; Tela (vatka) (taraklama D01G)
1/04 Mevcut veya potansiyal kohezif özelliklere sahip elyaftan elde edilen vatka veya katlardan, örneğin doğal elyaf, önceden gerilmiş veya liflenmiş suni elyaf (keçe yapma cihazları 17/00)
1/06 Elyafın büzülme, genişleme, havlandırma veya kıvrılmasını meydana getirmek için işlemden geçirerek (elyaf, filamentler veya iplerin kıvrılma veya havlandırılması D02G1/00)
1/067 Rejenere selülozlar
1/073 Akrilonitril grupları
1/08 ve keçeleştirme ile sertleştirilmiş; Keçeler veya keçeli ürünler
1/09 İpek
1/10 Elyaf karışımlarından yapılmış keçeler
1/12 ve suni organik elyafı dâhil ederek
1/14 ve inorganik elyafı dâhil ederek
1/16 İçinde ayrı katların bir keçelendirme işlemi ile birleştirildiği yapraklandırılmış keçeler
1/20 Sokma veya bağlamalar içeren keçeler, örneğin süs amaçları için olanlar
1/22 Keçelendirme işlemleri ile oluşturulmuş üç boyutlu ürün
1/24 Üç boyutlu eşyalar üzerinde keçelendirilmiş kaplamalar
1/26 Odun hamuru
1/28 Rejenere selülozlar
1/30 Kolajen
1/32 Sentetik eriyikler
1/40 Mevcut veya potansiyel kohezif özellikleri olmayan elyaftan müteşekkil vatka veya katlardan
1/407 absorbe edici malzemeler, ör. katı karbon
1/413 absorbe edici malzeme içermeyen granüller
1/42 Bu kullanım vatkanın konsolidasyonu üzerinde ağırlıklı bir etkiye sahip olmadığı ölçüde belli cinslerde elyafın kullanımı ile karakterize edilen
1/4209 İnorganik lifler
1/4218 Cam elyaflar
1/4226 Cam elyaf üretim aparatları
1/4234 Metalik lifler
1/4242 Karbon lifleri
1/425 Selülozikler
1/4258 Rejenere selülozikler
1/4266 Doğal lifler (D04H1/425’te olmayanlar)
1/4274 Kumaş parçaları, şeritler
1/4282 Polimer eklemeli
1/4291 Olefin
1/43 Akrilonitril
1/4309 Polivinil alkol
1/4318 Flüor
1/4326 Kondenzasyon veya polimer reaksiyonu
1/4334 Poliamid
1/4342 Aromatik poliamidler
1/435 Polyester
1/4358 Poliüretan
1/4366 Fenol esterler
1/4374 Farklı türde ağların kullanılması, örneğin; ağları katmanlayarak
1/4382 Gerilmiş retiküler elyaf filmi; kompozit lifler; karışım lifler; ultra ince lifler; suni deri için elyaf
1/4391 liflerin şekli ile karakterize edilen
1/44 Mekanik araçlar ile, örneğin silindirleyerek, konsolide edilen vatka veya katlar
1/45 Elyafın bazısında birbirine geçen ilmekler veya dikişler teşkil ederek (örme D04B; dikiş D05B)
1/46 Elyafın karıştırılmasına sebep olmak için iğneleme veya benzeri işlemler ile (1/45 öncelik taşır; iğneleme makineleri 18/00)
1/465 Hidrolik iğneleme
1/48 Diğer en az bir konsolidasyon yöntemi ile kombinasyon halinde, örneğin bağlayıcı maddelerin uygulanması ile
1/482 Büzülme ile birlikte bağlama
1/485 Kaynak ile bağlama
1/488 Yapıştırıcı ile bağlama
1/49 başka bir birleştirme aracıyla kombinasyon halinde sıvı jeti ile dolaştırma
1/492 Sıvı jeti ile (öncelikle D04H1/49)
1/495 Örneklerin oluşturulması için, örneğin; delme veya yeniden düzenleme
1/498 katmanlı ağ tabakaların dolanması
1/50 Elyafın büzülme, şişme, havlandırma veya kıvrılmasını meydana getirmek için işlemden geçirerek (elyaf, filament veya iplerin kıvrılma veya havlandırılması D02G1/00)
1/52 Elyafı bağlayıcı elemanlar uygulayarak veya sokarak (örme D04B; dikiş D05B)
1/54 Elyafı birbirine kaynaklayarak, örneğin kısmen eriterek veya çözerek (iğneleme ile kombinasyon halinde 1/48)
1/5405 Aralıklı noktalarda veya yerlerde
1/541 Kompozit elyaflar, ör. Çekirdekli, sea-island veya yan yana; Karışık lifler
1/542 Yapışkan lifler
1/544 Olefinler
1/545 Polivinil alkol
1/546 Polivinil asetat
1/548 Akrilonitriller
1/549 Poliamitler
1/55 Poliesterler
1/551 Reçineler D04H1/544 - D04H1/55 gruplarında sağlanmaz
1/552 Solvent veya yardımcı maddeler uygulayarak
1/554 radyo frekanslı ısıtma ile
1/555 ultrasonik ısıtma ile
1/556 kızılötesi ısıtma ile
1/558 kabartma dışındaki mekanik veya fiziksel işlemlerle birlikte
1/559 lifler katmanlı ağlar içinde
1/56 Elyaf teşkili ile birlikte, örneğin stapel elyafının çıkarılmasının hemen akabinde
1/565 eriyik üfleme ile
1/58 Kimyasal veya termoplastik bağlayıcı maddeler uygulayarak, dahil ederek veya aktive ederek, örneğin adezifler (iğneleme ile kombinasyon halinde 1/48)
1/587 kullanılan bağlama maddeleri ile karakterize edilir
1/593 ağ tabakaları
1/60 Bağlayıcı maddenin kuru halde uygulanması, örneğin katı veya erimiş haldeki termik aktive olabilir maddeler ve akabinde uygulanan ısı
1/62 Aralıklı nokta veya yerlerde
1/64 Bağlayıcı maddenin yaş halde uygulanması, örneğin dispersiyon veya çözeltideki bağlayıcı maddeler
1/641 bağlayıcı maddenin kimyasal bileşimi ile karakterize edilen
1/642 emprenye veya muamele işlemi veya aparatı ile karakterize edilen
1/643 kimyasal bileşim ve emprenye etme veya işlemden geçirme işlemi veya aparatının bir kombinasyonu ile karakterize edilen
1/645 Emprenye ardından katılaşma işlemi 
1/65 karışık veya kompozit elyaf kullanılması 
1/655 bağlayıcı ajanların uygulanması için aparat ile karakterize edilen
1/66 Aralıklı nokta veya yerlerde (1/68 öncelik taşır)
1/68 Bağlayıcı maddenin köpük şeklinde uygulanması
1/70 Vatka veya katlar teşkil etme yöntemleri ile karakterize edilen, örneğin elyafın yeniden yönlendirilmesi (vatka oluşturma cihazları D01G25/00; yaş yöntemler ile kâğıt örgüsü yapma D21F, H)
1/72 Elyafın rastgele düzenlenmesi
1/724 lif oluşumu sırasında ağların oluşturulması
1/728 elektro-eğirme ile (elektro-eğirme yöntemleri ve aparatları D01D5/0007)
1/732 akışkan akımı ile; havayla yayma
1/736 liflerin düzenlenmesi aparatı ile karakterize edilen (D04H1/728, D04H1/732 öncelik taşır)
1/74 Elyafın yönlendiriliyor olması, örneğin paralel olarak
1/76 düzlemden ziyade, örneğin boru şeklinde

Dokusuz yüzeyli kumaş tip ve çeşitleri ve bu kumaşların yapımında kullanılan aparat ve yöntemler
3/00 Tamamen veya esas olarak önemli uzunluktaki dokuma ipliği veya benzeri filamentli materyalden oluşan dokusuz yüzeyli kumaşlar
3/002 İnorganik lifler veya iplikler
3/004 Cam elyaf veya iplikleri
3/005 Sentetik lif veya iplikler (öncelikle D04H3/013)
3/007 Polimer katkılı
3/009 Polimer kondenzasyonu veya reaksiyonu ile
3/011 Poliesterler
3/013 Rejenere selüloz lifleri
3/015 Doğal iplikler veya filamentler
3/016 İnceliği ile karakterize edilen
3/018 Şekli ile karakterize edilen
3/02 Vatka veya kat oluşturma yöntemleri ile karakterize edilen, örneğin iplik veya filamentlerin yeniden yönlendirilmesi (vatka oluşturma cihazları D01G25/00; yaş yöntemleri ile kâğıt örgüsü yapma D21F, D21H)
3/03 Rastgele
3/033 Filament veya iplik haline getirilir getirilmez oryante edilmesi ile
3/037 Sıvılar ile oryante edilen
3/04 Düz çizgisel yörüngelerde, örneğin dik açılar ile kesişen
3/045 Ağ üretimi için
3/05 Başka bir desende, örneğin zig - zag, sinüsoidal
3/07 Bir düzlemde olduğundan başka şekilde, örneğin borumsu (tüp şeklinde) bir tarzda
3/073 İçi boş silindirik tarzda
3/077 Uzun veya katı silindirik şekilli
3/08 Güçlendirme veya takviye etme yöntemi ile karakterize edilen
3/10 Bükülmüş iplik veya filamentler arasında mekanik olarak oluşturulmuş bağlar ile
3/102 İğneleme ile
3/105 iğneleme ile (D04H 18/00)
3/11 Sıvı jeti ile
3/115 Filament yapıştırma elemanları uygulayarak veya ekleyerek (iğneleme makineleri 18/00; örme D04B; dikiş D05B)
3/12 Kimyasal veya aktive olan bağlayıcı maddeler ile birbirine bağlanmış filament veya bükülmüş iplikli, örneğin sıvı veya katı uygulanan veya dâhil edilen adezifler
3/14 Termoplastik veya filamentler arasında kaynaklama ile oluşturulmuş bağlar ile
3/147 Kompozit iplik veya filamentler
3/153 Karışım iplik veya filametler
3/16 Filament oluşumu ile birlikte üretilmiş termoplastik filamentler arasındaki bağlar ile örneğin çıkarmanın hemen akabinde
3/163 Aralıklı noktalar veya bölgeler
3/166 ani filament oluşturma yöntemi ile

5/00 Nispeten kısa elyaf ve önemli uzunluktaki iplik veya benzeri filamentli materyalin karışımından oluşan dokusuz yüzeyli kumaşlar
5/02 Mekanik yöntemler ile örneğin iğneleme ile güçlendirilmiş veya takviye edilmiş (iğneleme makineleri 18/00, örme D04B; dikiş D05B)
5/03 Sıvı jeti ile
5/04 Katı veya sıvı haldeki kimyasal veya termik aktive olabilir bağlayıcı maddelerin uygulanması veya dâhil edilmesi ile güçlendirilmiş veya takviye edilmiş
5/06 Termoplastik elyaf, filamentler veya iplikleri birlikte kaynaklanması ile güçlendirilmiş veya takviye edilmiş
5/08 Vatka veya katlar oluşturma yöntemleri ile karakterize edilen, örneğin elyaf ve ipliklerin yeniden yönlendirilmesi (vatka oluşturma cihazları D01G 25/00; yaş yöntemleri ile kâğıt örgüsü yapma D21F, D21H)
5/10 Borusal şekilde
5/12 Cam elyafları

11/00 Dokusuz yüzeyli havlı (kadife) kumaşlar (dokusuz yüzeyli havlı kumaşları oluşturan katlı ürünler B32B); havlı kumaşlar D03D; tafting D05C)
11/04 Bir stapel elyafı, filament veya dokuma ipliği vatka veya katının katlamalarda güçlendirilmiş veya takviye edilmiş zig - zag katlanması ile oluşan
11/08 Bir dokusuz yüzeyli kumaşın en az bir yüzeyinde hav oluşturan materyal ilave edilmeden bir hav yaratılması ile oluşan, örneğin iğneleyerek, farklı büzülerek (iğneleme makineleri 18/00)

13/00 Diğer dokusuz yüzeyli kumaşlar
13/001 Kesikli liflerden dokuma olmayan kumaşların üretimi, filament ve iplikler, en az bir ağ benzeri malzemeye bağlanmış, ör. konsolidasyon sırasında, dokuma, kağıt, deri
13/002 elementlerinin düzeni veya niteliği ile karakterize edilen
13/003 mekanik yöntemlerle güçlendirilmiş veya konsolide edilmiş (iğneleme makinesi D04H18/00; örgü D04B, dikiş D05B)
13/005 iğneleme ile
13/006 bağlayıcı maddelerin katı veya sıvı halde kullanılmasıyla güçlendirilmiş veya konsolide edilmiş
13/007 çeşitli bileşenleri bir araya getirerek güçlendirilmiş veya konsolide edilmiş
13/008 Cam elyaf ürünler; ve üretimlerini yapmak
13/02 Yönlendirilmiş termoplastik filmlerin kısmi lifsizleştirilmesi ile dokusuz yüzeyli kumaş üretimi

17/00 Keçeleştirme cihazları
17/10 Silindirler arasında keçeleştirme için, örneğin ısıtılmış silindirler
17/12 Çok silindirli cihazlar

18/00 İğneleme makineleri
18/02 İğne ile
18/04 Su jeti ile

2 yorum:

Dokusuz yüzeyler ile ilgili teknolojilere ait buluşların bu sınıflandırma sistemlerinin neresinde olduğu, dokusuz yüzeylere ait IPC sınıfları ve alt grup indekslerinin güncel hali tam liste olarak İngilizceden dilimize çevrilmiş; dokusuz yüzeyler alanında araştırma yapanlar veya bu alanda faaliyet gösterenlerin eksikliği duyduğu Türkçe kaynak ihtiyacına cevap vermişsiniz.

dokusuz yüzey buluşları patent sınıflandırılması, dokusuz yüzeyler patent sınıfı,