Tekstil ve Moda

Moda Kavramı Neyi İfade Eder

Moda Değişmektir. 
Moda en genel tanımıyla değişimi ve belli bir trendi ifade etmektedir. Genellikle giyim kuşamla eş anlamlı görülmesine rağmen insana dair her alanı kapsayan bir olgudur. Beğenilerdeki kısa, orta ya da uzun vadeli değişimler moda eğilimlerini oluşturmaktadır. 

Latince "modus" kelimesinden türemiş ve sınırlanamayan anlamında ifade edilen moda kavramı, birçok alanda etkisini göstermektedir. Gündelik hayatta çok sık kullanılan bu kavram başta giyim olmak üzere tüketicilerin; otomobilden eve, yemekten müziğe kadar olan pek çok alandaki estetik seçimleriyle ilgilidir. Bu bağlamda moda, cep telefonları, otomobiller, saatler gibi görünür olan bütün ürünler üzerinde etkilidir. Moda bütün görünümleri ve kavramsal olarak, bütün içerikleri bünyesine alabilir: Her giyim, sanat, davranış ya da görünüş formu moda olabilir. Moda herhangi bir zamanda görülebilir olan ve zamanla bir sosyal sistem ya da bireylerin bir araya geldiği gruplarda değişen, özel maddi ya da maddi olmayan bir fenomende, kültürel olarak desteklenmiş bir anlatım biçimidir. Modadan bahsedilebilmesi için onun görünür olması gerekmektedir. Moda, bir topluluk kimliğine vurgu yapmakla birlikte bireyselliği de yansıtabilmelidir. Bunların yanı sıra bir moda herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir; somut bir nesne değil, kültürel referanslara bağlı bir fenomendir, soyut sembolik bir üründür, çeşitli etkenlere ve kültürel referanslarına bağlı olarak zamanla değişebilir. 

4 yorum:

moda her şeye yapışan ve tüketimi artıran tasarrufu azaltan bir bir alandır

moda yaşam tarzı şeylerin değiştirme hızıdır. estetik kaygılar şimdilerde biraz daha ekonomik kazanımlara feda ediliyor ama..

her türlü trend değişimine moda denir

moda kavramı nedir, moda tanımı, moda açıklaması, moda nedir,