Tekstil ve Moda

Elyaf Boyama Nedir

Elyaf Halinde Boyanmış Akrilik 
Elyaf Boyamayla İlgili Genel Bilgiler 
Elyaf boyama, tekstil liflerinin hiçbir fiziksel işlem görmeden dağınık hâlde kütle formunda boyanması işlemidir. Elyaf halindeki lifler uygun makinelerde ve belirli şartlar altında; boya ve yardımcı kimyasallar ile işleme tabii tutulur. 

Elyaf hâlinde boyama daha çok yün, polyamid ve akrilik elyafında daha yaygındır. Pamuk materyali ıslandığında şişip daha sıkı bir yapı kazandığı için boya flottesinin kütle içinde sirkülasyonu zorlaşır. Bu yüzden bu tür bir uygulama pamuk için pek tercih edilmez. Bununla birlikte elyaf hâlinde boyamada oluşan hatalar ya da düzgünsüz boyama harman-hallaç sırasında kolayca giderilebilir. 

Elyaf Boyamanın Avantajları 
- Elyaf boyamada boyar madde lifler içerisine mükemmel nüfuz eder ve iyi renk düzgünlüğü sağlanır. 
- Bu yöntem en kolay boyama yöntemidir. 
- Sürtme haslıkları yüksektir. 

Elyaf Boyamanın Dezavantajları 
- Moda konusunda büyük risk oluşturur. Çünkü kumaşın rengine aylar öncesinden karar verilmesi gerekir. 
- İplik üretimi açısından ham ya da beyaz iplik tercih edilir. Çünkü iki farklı renk bir biri ardına çalışılacağı zaman öncekinin kalıntıları tamamen makineden temizlenmelidir. 
- Boyanmış lifler esnekliklerini bir miktar kaybederler. Bu da liflerin eğrilmesi sırasında güçlük çıkarır. 

3 yorum:

elyaf boyama her çeşit elyaf türüne uygun mu acaba

elyafların düzgün ve reçeteye uygun boyanması çok önemli çünkü boya tekstil ürününü pazarlayan en önemli etmenlerden birisi. ürüne albeni kazandırıyor ayrıca tekstil işlemleri birbiri ardınca aktığı için iyi yapılan boyama işlemi daha sonraki proseslerde de kolaylık sağlıyor, enerji ve zaman kaybının önüne geçiyor

tekstilde boyama yöntemleri, elyaf boyama fayda ve zararları, elyaf boyamanın amacı nedir,