Tekstil ve Moda Sitesi

Tekstil Harman Hallaç Dairesi

Harman Hallaç Dairesi
Bir iplik işletmesinde, üretilmesi planlanan üründe ulaşılmak istenen mamul iplik özelliklerine göre seçilmiş olan hammadde (pamuk balyası vb.) gruplarının düzgün bir şekilde verilen harman reçetesine uygun olarak karıştırıldığı yer harman-hallaç dairesidir. Harmanlama yapmaktaki amaç; bir balya veya partide eksik bulunması muhtemel özellikleri, diğer balya veya partide fazlası ile bulunması muhtemel özellikte liflerle karıştırarak telafi etmek ve böylece uygun bir hammadde karışımı ile mümkün mertebe tek tip elyaf kitlesi oluşturmaya çalışmaktır. İyi kalitede iplik üretmek için iyi bir harmanlama şarttır. Karışım ne kadar iyi yapılmışsa iplikte o kadar kaliteli olur. Tekstilde önemli olan lifleri düzgün ve istenen özelliklere göre karıştımaktır. Böylece en uygun maliyetle istediğimiz kalitede iplik üretebiliriz. Bir harman-hallaç dairesinde istenen özelliğe göre 3 tip harmanlamadan bahsedilebilir. Sırasıyla: kalite harmanı, renk harmanı ve fiyat harmanıdır.

Kalite Harmanı
İplik kalitesine bağlı olarak bir materyalde (elyafta) bulunması gereken mukavemet, renk gibi fiziksel özellikleri farklı kaynaktan gelen diğer materyaller ile karıştırma işlemidir. Burada fiyat harmanı da göz önünde bulundurulur.

Renk Harmanı
Karışımı yapılan materyaller arasında renk farklılıkları olabilir. Özellikle doğal elyaf grupları içerisinde bu fark daha da belirgin bir hal olabilir. Bu sebeple farklı renk tonlarına sahip elyaf gruplarının karıştırılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu işlem gerçekleştirilmediğinde, ileride materyalin göreceği terbiye ve boyama işlemlerinde problem çıkmasına neden olur. Örnek olarak pamuk elyafı yetiştirildiği bölgenin iklim özelliklerine göre değişik renk tonlarında olmaktadır. Pamuğun temel rengi beyazdır. Ancak yöre bazında kremsi renge doğru değişebilir. Bu yüzden çok zor durumda kalınmadıkça farklı yöre pamukları aynı harmanda karıştırılmamalıdır.

Fiyat Harmanı
Üretilecek olan bir ipliğin fiyatı, piyasada geçerli olan fiyatların üzerinde bir maliyete üretilmemelidir. Çünkü materyalin işletme içerisinde göreceği her işlem bir maliyet unsuru olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sebeple harmanlama yapacağımız balyalarım fiyatlarını da göz önünde tutan bir reçete hazırlayarak harmanlama yapılmalıdır. Ayrıca işletme içindeki döküntülerde uygun bir şekilde kullanılıp yeniden üretime katacak bir sistem geliştirmelidir. Bu hem artık materyallerin geri kazanılmasını, hem de işletme maliyetinin düşmesini sağlar. 

2 yorum:

elyafların istenen özelliklere göre düzgün bir şekilde farklı balyalardan alınarak alt veya üstten almayla veyakarışık almada olabilir liflerin aynılaştırılması işlemini yapar harman ve hallaç dairesi

harman hallaç nedir, kısaca tarladan gelen pamuk balyalarının açılması ve uygun şekillerde karıştırılarak homojenize edilmesidir. Bir sonraki işleme yani pamuk ipliğinin ön formu olan pamuk şeridi yapımına hazırlanması işlemidir

Haftalık En Çok Okunanlar