Tekstil ve Moda

Open-End İplik Makinesi, Görevleri ve Çalışma Prensibi

Open-end eğirme makinesi çalışma prensibi genel görünüşü. 
Open-end (açık uç) ya da rotor iplikçiliği en önemli eğirme yöntemlerinden biridir. Ring iplik eğirmede üretim hızı sınırlı olduğundan alternatif olarak ortaya çıkan bir eğirme yöntemidir. 

Open-end (rotor) iplik makinesi ile liflerin açılması ve paralelleştirilmesi, açılan ve paralelleştirilen liflerin rotor içerisine iletilmesi ve açık olan iplik ucunda bir araya toplanması, açık iplik ucunda bir araya toplanan liflere büküm verilerek iplik haline getirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. 

Open end iplik eğirme yöntemi, ring iplik eğirme yöntemine rakip olarak ortaya çıkan ve ticari başarı elde etmiş olan bir eğirme yöntemidir. Ring iplik makinesi, çok iyi bir makine olmasına rağmen verimlilik açısından sınırlıdır. Open-end makinesinde büküm ve sarım elamanları birbirlerinden bağımsız hareket ettiğinden üretim hızı yüksektir. 

Open End İplik Makinesi Görevleri 
- Band hâlinde gelen elyaf grubunu tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve temizlemek 
- Lifleri düzenli bir şekilde bir araya getirmek ve büküm vermek 
- İstenilen numarada iplik elde etmek 
- Elde edilen ipliği bobin hâlinde sarmak 

Open End İplik Makinesi Çalışma Prensibi 
Dönmekte olan bir rotorun içine rotorun baş tarafından bir iplik hemen geri çekilmek üzere sarkıtılır. Bu iplik rotor içindeki alçak basınç etkisiyle rotorun içine doğru emilir ve rotorla birlikte dönüşe geçer. İpliğin ucu merkezkaç kuvvetinin etkisiyle rotor yivine ilerler. Aşağıda ipliğin rotora verilmesini inceleyiniz. 
İpliğin rotora verilmesi. 
Bu sırada bir elyaf bandı açma silindiri ile açılarak lif kitlecikleri hâlinde rotorun içine verilir. Aşağıda elyafın rotora verilmesini inceleyiniz. 
Elyafın açılarak rotora verilmesi. 
Bu lifler alçak basıncın ve merkezkaç kuvvetinin etkisiyle rotor yivine ulaşır. Burada tekrar geri çekilmekte olan ipliğin açık ucuna sarılarak iplik oluşumunu başlatır. Lifler rotora verildiği ve iplik çekildiği sürece iplik oluşumu devam eder. 

Makinedeki Temel Eğirme Elemanları 
Open-end makinesindeki temel eğirme elemanları eğirme kutusunun (spinbox) içinde bulunur. Eğirme kutusunda bulunan eğirme elemanları şunlardır: 
- Açıcı silindir 
- Rotor 
- Çıkış düzesi 

1-) Açıcı silindir: Açıcı silindirin görevi, band formundaki elyaf kütlesini tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve besleme kanalı yardımıyla rotora iletmektir. Açıcı silindirin üzeri testere dişli garnitür telleriyle kaplıdır. 

2-) Rotor: Rotor temel eğirme elemanı olup ipliğin oluştuğu kısımdır. Açıcıdan gelen tek lif hâlindeki elyaf rotorun içinde bir araya toplanır. Lifler, rotorun içine sarkıtılan iplik ucu ile birleşerek rotorun dönüşü ile büküm alır. 

3-) Çıkış düzesi: Rotordaki lifler büküm alarak iplik yapısına katıldıktan sonra yaklaşık 90°'lik bir açı ile iplik çekim düzesi ve onu takip eden çıkış kanalı içinden geçerek dışarıya alınır. İpliğin numarasına ve büküm miktarına göre farklı çıkış düzeleri kullanılır. 

Open-End Makinesinde Üretim Aşamaları 

Makineye Besleme Yapma 
Cer makinesinden kova taşıyıcı arabalarla getirilen cer kovaları open-end makinesinin altına ikişerli sıra ile yerleştirilir. Dizilen kovalardan band uçları alınarak makinenin band kılavuzundan geçirilir ve açıcı silindire beslemeye hazır hâle getirilir. 

İplik Üretiminin Yapılması 
Makinenin altındaki kovalardan alınan bantlar, besleme silindiri yardımıyla açıcı silindire aktarılır. Bandın uygun bir şekilde açıcı silindire beslenmesi sağlanır. Bandın içeri doğru alınması bir besleme silindiri ve bu silindire doğru baskı yapan bir besleme plakası arasında gerçekleştirilmektedir. Besleme silindiri ile açıcı silindir arasında tarama ve yüksek çekim gerçekleşir. Bu nedenle bandın beslenmesinde meydana gelebilecek en küçük bir hata dahi iplikte periyodik kütle değişimine yol açar. Açıcı silindir tarafından açılmış olan lifler tek lif hâlinde lif besleme kanalına iletilir. Lifler, lif besleme kanalından hava emişi ile rotor içine alınır. Rotor yivinde dönmekte olan ipliğin açık ucuna tutunan lifler rotorun dönüşü ile iplik yapısına katılır. Eğirme sisteminde iplik elde edildikten sonra bobinlere sarılır. Open-end makinesinde ipliğe parafinleme işlemi de yapılabilmektedir. Parafinleme işlemi, iplikte elektriklenmeye engel olur ve iplik tüylenmelerini giderir. Makinede dolan bobinler, gezer robot tarafından otomatik olarak boş masuralarla değiştirilir. Dolu bobinler otomatik sevk sistemi yardımıyla makinenin baş tarafına iletilir. Daha sonra transfer otomatları tarafından bobin paketlemeye gönderilir. 

Open-End İpliklerinin Özellikleri 
- Open-end iplikler çoğunlukla kısa liflerden üretilen ipliklerdir. 
- Özellikle yüksek bükümlü ipliklerin aşınmaya karşı dirençleri yüksektir. 
- Hacimlilik ve emicilik yüksektir. 
- İplik yüzeyi düzgün, pürüzsüz ve az tüylüdür. 
- Open-end iplikleri genelde kalın ve orta numaralı ipliklerdir. İplik numara aralıkları Ne 4’ten Ne 50’ye kadardır. 
- Mukavemet ring ipliklerine göre daha düşüktür. 

Open-end İpliğin Kullanım Alanları 
Open-end iplikleri oldukça geniş kullanım alanına sahip ipliklerdir. En önemli kullanım alanları giyim, ev tekstili, dekorasyon ve sanayi amaçlı ürünlerdir. Özellikle çok yüksek mukavemet gerektirmeyen mamullerin üretiminde kullanılır. 

0 yorum: