Tekstil ve Moda

İplik Numarasının Bulunması

Tekstil iplik numaralandırma sistemleri uzunluk ve ağırlık olmak üzere iki sisteme ayrılır. 
İplik Numaralandırma Sistemleri 
İpliğin (bükümlü ipliğin) inceliği belirli bir sayı ile gösterilmektedir. Bu incelik değerine numaralandırma denir. Numaralar belirli numara sistemlerine göre düzenlenmişlerdir. 

Uzunluğuna Göre İplik Numaralandırma Sistemleri 
Metrik Numaralandırma Sistemi (Nm) 1 gram olan tek kat ipliğin metre olarak uzunluğu ipliğin ''Nm'' cinsinden değerini gösterir. İpek, sentetik ve katlı bükülmüş dikiş iplikleri için kullanılır. 
FORMÜL: Nm = Uzunluk (metre)÷Ağırlık (gram), 
Örnek: 22 metre uzunluğunda 1 gram ağırlığındaki ipliğin Nm cinsinden değerini bulalım. 
Nm =22/1 (metre/gram) = 22 
Sonuç: 22 Nm'dir. 

İngiliz Numaralandırma Sistemi (Ne) 
İngiliz pamuk numarası 1 Libre ağırlığa sahip olan 1 Hank olarak uzunluk sayısıdır. Pamuk ve ketenden oluşan ipliklerde daha çok kullanılır. 
FORMÜL: Ne =Uzunluk (hank) ÷ Ağırlık (libre), 
Uzunluk birimi:1 hank= 840 yarda= 768 metre, 
Ağırlık birimi: 1 libre= 16 ons= 454 gram, 
Örnek: 20 Ne; 20 hank uzunluğunda 1 libre ağırlığındaki ipliğin İngiliz değerini bulalım. 
Ne =20/1 hank/libre = 20 
Sonuç: 20 Ne'dir. 

Uzunluğuna göre belirlenen numaralandırma sistemlerinde iplik inceldikçe numara büyür. 

Ağırlığına Göre İplik Numaralandırma Sistemleri 
Tex Numaralandırma Sistemleri: 1000 metre ipliğin gram olarak ağırlığı ipliğin tex değerini verir. Sentetik filament (kesiksiz elyaf) iplikler için kullanılır. 
FORMÜL: Tex= (Ağırlık (gram)÷Uzunluk (metre))×1000 

Denye Numaralandırma Sistemleri (Td): 9000 metre ipliğin gram olarak ağırlığı ipliğin denye cinsinden değerini verir. İnce çorap gibi tekstil ürünlerinde denye birimi kullanılır. Denye birimi Td ile gösterilir.
FORMÜL: Denye= (Ağırlık (gram)÷Uzunluk (metre))×9000 

Ağırlığına göre belirlenen kalınlaştıkça numarası büyür. 

Alfabe Harfleri ve Sıfırdan Yararlanılarak Uygulanan Sistem 
Bu sistem, merserize pamuk ve bazen de ipek ipliklerinin inceliklerinin tayininde kullanılır. F, E, D, C, B, A, 0, 00, 000, 0000, 00000 şeklinde sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma sisteminde F en kalın, 00000 ise en ince ipliği tanımlar. 

5 yorum:

Elyaf ve ipliğin fiziksel boyutlarının değişkenlik göstermesi ve kesin olarak ölçülebilir olmaması nedeniyle iplik kalınlığının ya da numarasının belirlenebilmesi amacıyla bir birim türetilmesi gerekmiş, pratikte de bir elyafın, ipliğin ya da katlı ipliğin kütlesinin uzunluğa olan oranı kalınlık ölçüm birimi olarak kabul görmüştür. İplik numarasını belirlemek için iki belli başlı sistem kullanılmaktadır.
1- Direk Sistem: Bu sistemde numara belirli bir uzunluğa karşı gelen kütle olarak tanımlanmaktadır.
2- Endirek Sistem: Daha eski zamanlara dayanan bu sistemde numara belirli bir kütleye karşı gelen uzunluk olarak tanımlanmaktadır.

Tekstil ipliklerinin tanımlanması için kullanılan, belirli uzunluğun ağırlığı biçimindeki sınıflandırma ölçütü, numara denye ve numara metrik ve İngiliz numarası olarak en çok kabul gören üç farklı sınıflandırma biçemi vardır.

Burada formüller var» https://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr/2014/05/tekstil-iplik-numaralandirma-sistemleri.html

ipliğin numara hesabı ünivesitede hocaların saçma sapan sorularında değişik birimde verileri verip sonucu başka birimde istemesini aklıma getirdi burada soruyu doğru cevaplamak önemli değil demek ki! numara dönüşümlerini doğru yapmak önemliydi sen sonucu doğru bul ama farklı birimde ise gitti soru

iplik numara hesaplama formülü, iplik numaralandırma sistemleri, tekstilde ingiliz numaralandırma sistemi, iplik numaraları, iplik numarasının bulunması, iplik numaralandırma sistemi örnekleri