Tekstil ve Moda

Pamuk Nedir, Nasıl Yetişir, Pamuk Bitki Özellikleri

Pamuk bitkisi, temel giyim ham maddesidir. 
Pamuk nedir şeklindeki sorunun en kısa cevabı: başlıca giyim malzemesidir. Çünkü hemen hemen her elbise pamuktan yapılır, diğer lifler pamuk olmadığı veya yetmediği durumlarda kullanılır dersek pamuğun tekstil dünyası için ne kadar önemli olduğunu anlatmış oluruz. Zaten tekstilciler bu elyafı beyaz altın olarak adlandırır. 

Arkeolojik kanıtlar gerek Hindistan gerek Güney Amerika'da birbirinden bağımsız olarak 6000 ila 7000 yıl önce pamuğun değişik türlerinin tarımının yapıldığı ve giyimde kullanıldığını göstermektedir. Eski dünyaya pamuk Hindistan'daki Harappa uygarlığından gelmiştir. Mezopotamya'dan da Eski Mısır'a geçmiştir. Pamuğun Arapça'daki ismi olan kutun (al kutun) İngilizce'ye cotton, İspanyolca'ya algodón olarak geçmiştir. Pamuk için Türkiye'de yerel olarak üreticilerin kullandığı pambuk, bambuk adının da, bugün kuzey Suriye'de yer alan Manbij şehrinin (Hierapolis Bambyce ya da Bambyke) diğer başka dillerdeki değişik söylenişinden geldiği düşünülmektedir. 
Pamuk tarlası, pamuk kozaları. 
Pamuk bitkisi kök, sap, yaprak, çiçek ve tohumdan oluşmaktadır. Tür ve varyetesine göre 60-120 cm, ağaç halinde olanlar ise 5-6 m. boylanabilir. Pamuk 30-100 cm derine, 50-80 cm yanlarına uzanan kazık köke sahiptir. Toprak yüzeyinin 8-10 cm altında ilk yan kökler meydana gelir Bunlar yatay olarak büyürler. Yan köklerin sayıları 3-4 tanedir. Her biri tekrar dallanarak etrafa yayılır. Epidermis hücrelerinin dışa doğru uzaması ile sayısız emici tüyler meydana gelir. Genel olarak kök toprakta dik olarak ya da bir süre sonra zigzag çizerek devam eder. Uygun koşullarda kök uzunluğu 1.5 metreye kadar ulaşabilir. Afrika'da, çok yıllık ağaç şeklinde olan pamuk çeşitleri de vardır. Pamuk gövdeleri dik, dallanmış ve çok tüylüdür. Yapraklar uzun saplı, parçalı ve tabanı kalp şeklindedir. 

Çiçekler saplı ve yaprakların koltuğunda tek tek bulunur. Dış çanak yaprakları üç parçalı, taç yaprakları ise beş serbest parçalıdır. Meyve, olgunlukta açılan veya kapalı kalan, 3-5 gözlü bir kapsüldür. Bu kapsüle koza da denir. Her gözde siyahımsı renkli, oval şekilli ve üzeri uzun, sık ve beyaz renkli tüylerle örtülü 5-10 tohum bulunur. Pamuk tohumu, etrafındaki bu tüy veya liflerle beraber kütlü adını alır. Pamuk, alüvyonlu ve kuvvetli toprakları sever. Derin sürülmüş ve iyi gübrelenmiş topraklara ekilir. Ekim; sıcak bölgelerde şubat, soğuk bölgelerde mart-nisan aylarında yapılır. Ağustos ve eylülde hasat edilir. Pamuk için en büyük tehlike yağmurlardır. Yağmurlar, verimin ve kalitenin düşmesine sebep olur. 

6 yorum:

teşekkürler

pamuk tekstilin hammaddesi ve en önemli doğal liftir

pamuk nedir ne değildir nerelerde kullanılır, pamuk üretim yerleri pamuk anavatanı, pamuk bitkisel ve fıziksel özellikleri, pamuk kimyasal özellikleri, pamuk anlamı nedir bunlar güzel sorular :)

doğal liflerin en önemli hammaddesidir, ter emicidir, iç çamaşırları gibi tene doğrudan temas eden ürünlerin çok büyük bir kısmı pamuktan yapılır

Endüstri bitkileri içinde lif ve yağ bitkilerinin her ikisine de giren pamuk, bir çok sanayinin temel hammadde ihtiyacını karşılayan önemli bir bitkidir. Lifi ile tekstil sanayinin, çekirdeğinden elde edilen pamuk yağı ile bitkisel yağ sanayinin, kapçık ve küspesi ile yem sanayinin, ayrıca linter (küçük lifler, iplik yapımında kullanılmaya elverişsiz) lifleri ile de selüloz sanayinin hammaddesini teşkil etmektedir.

pamuk nedir kısa tarihçesi, pamuk kelimesi hangi dilden gelir, pamuk bitki özellikleri, pamuğun önemi nedir, pamuğun kökeni