Tekstil ve Moda

Kumaşta Sararma Nedir, Kumaşta Sararma Neden Olur

Tekstil ürünlerinin sararması en eski ve en çok karşılaşılan problemlerden biridir. Sararma optik beyaz ürünlerinde olabileceği gibi pastel renklerde ve denim ürünlerinde de oluşabilmektedir. Beyazın daha beyaz olarak elde edildiği optikleme işleminden sonra, çeşitli üretim aşamaları ve depolama sırasında mamulün sararması üretici ve son kullanıcı açısından önem arz etmektedir. 

Kimyasal ve biyolojik parçalanma, yüksek nemli ortamda aşırı sıcaklık, yoğun ve uzun süreli radyasyon ve uzun süre depolama gibi lifin eskimesine yol açan unsurlar sararmayı arttırmaktadır. Bu özellikteki pamuğun sarardığı, mukavemetinin düştüğü, nem miktarının ve boyar madde alımının azaldığı bilinmektedir. Naylon ve polyester kumaşların uzun süreli depolanması ya da yüksek sıcaklığa sahip depolarda sararma eğiliminde oldukları; elastan içeren ham kumaşlar ise zayıf depolama stabiliteleri ve maksimum iki ay içinde üretimlerinin yapılması zorunluluğu ile tanınmaktadırlar. 

Kumaşta Muhtemel Sararma Nedenleri 
- Isıl işlem sırasında sararma, 
- Kumaşın ramda beklemesi (parti değişimi, temizlik vb), 
- Kumaştaki bitim maddesinin havanın oksitlemesi ile renk değiştirmesi, 
- Kumaştaki artık alkalinin sararması, 
- Floresans bozunması, 
- Anyonik optik beyazlatıcı ile katyonik bitim maddesinin iyonik etkileşimi, 
- NO, NO2 veya O3 gazlarının sebep olduğu sararma, 
- Yeşillenme, 
- Asit ortama hassas optik beyazlatıcılar, 
- Optik beyazlatıcının fazla dozajlanması, 
- Işık hasarları, 
- Optik beyazlatıcıların yetersiz ışık haslığı, 
- Işık etkisiyle sararma, 
- Su kalitesi, 
- Mikroorganizmalar, deniz yosunu vb, 
- Depo sararması. 

Kumaşta Sararma Problemleri için Çözümler 
Mümkün olduğunca nonyonik bitim maddeleri kullanılmalı nonyonik veya amfoterik organik apre maddesi, 

Silikon-quat yapılı bitim maddeleri de ısıl işlem sararmalarına dayanıklıdır silikon-quat yapılı, jet stabil, hidrofilik mikro silikon, nano silikon. Silikon-quatların yüksek afiniteli optik beyazlatıcılarla çektirme metodunda kullanımına dikkat etmelidir. 

Eğer tuşe yeterli değilse: hafif katyonik bitim maddeleri, organik quatlar veya az sararan silikon emülsiyonları ya da bileşikleri kullanılmalı ve düşük sıcaklıkta kurutma yapılmalıdır. 

Örnek 1: Silikon mikroemülsiyon, nonyonik, 
Örnek 2: Silikonlu bileşikler, hafif katyonik/nonyonik, 
Örnek 3: Organik yumuşatıcı, hafif katyonik. 

0 yorum: