Tekstil ve Moda

Ventilli Maske Nedir, Ventilli Yüz Maskesi Ne İşe Yarar

Ventilli maske; rahat nefes verebilmek, maske kullanımında buğu oluşmasını önlemek ve kullanım rahatlığı için üzerinde, valf de denilen kapakçık bulunan solunum maskesidir. Bu kapakçık maskenin ön tarafında, alt tarafında veya yan tarafında olabilir. Bu kapakçıktan dışarıdan alınan hava geçemez, dolayısıyla maskenin kapakçık dışında kalan filtreli bölümü filtreleme yapar ve kapakçık da hava geçirmediğinden koruma sağlanır. 

Ventilli (Valfli) Yüz Maskeleri Nelerdir ve Valfin İşlevi Nedir 
N95 maskelerin yanı sıra aralarında kumaş maskelerin de olduğu bazı maske türlerinin ön tarafında nefes almayı kolaylaştıran plastik, tek yönlü bir valf bulunur. Nefes alırken valf kapanır fakat nefes verdiğinizde dışarı soluduğunuz havanın filtrelenmeden çıkmasına izin vermek için açılır. Bu tip valfli maskeler aslen endüstriyel işler için üretilmektedir, böylece işçiler yüz maskelerine gerek duyulan fabrikalarda daha kolay nefes alabilmektedir. 

Ventilli solunum maskelerinde nefes verirken nefesin bir kısmı maskenin filtreli kumaşında filtre edilirken büyük kısmı kapakçık açılarak dışarıya filtre edilmeden verilir. Bu sayede nefes vermede maskenin oluşturacağı direnç ventilsiz maske çeşitlerine kıyasla daha az olacağından bedensel efor harcanan işlerde tercih edilir. 

Dışarıya verilen hava filtrelenmediği için genellikle hastalıkla ilişkili durumlarda kullanılmazlar. Hastane ortamlarında enfeksiyon yayma riski ve hastaların bağışıklık sisteminin zayıf olabilmesi sebebiyle kullanılmazlar. Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve kemoterapi üniteleri gibi alanlarda hastaların kişilerden bulaşabilecek enfeksiyonlardan ciddi sağlık sorunu yaşayabileceği alanlarda kullanımı uygun değildir. 

Tozlu ve dumanlı ortamlarda, metal ve kaynak atölyelerinde, sıcaklığın yüksek ve tozun fazla olduğu kullanım alanlarında nefes vermedeki kolaylığı sayesinde tercih edilirler. Verilen nefesin sıcak olması ve dışarıya kapakçıklardan salınması sonucu buğu ve nem ventilsiz maskelere nazaran daha az oluşur. Isı transferi de daha kolay olduğundan, sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda tercih edilirler. 

Ventilsiz Maske Nedir 
Ventilli maskelerin aksine kapakçık veya valf bulunmayan koruyucu maskelere ventilsiz maske denir. Nefes vermede ve kullanımda sorun oluşturabilirler. Fakat salgın dönemlerinde hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için tercih edilirler. Filtreleme kapasiteleri aynı sınıftaki ventilli maske ile aynıdır. Sağlık, veterinerlik ve riskli kimyasal alanlarda tercih edilirler. Valf bulunmaması sebebiyle valften oluşabilecek kaçak sorunları bu ürünlerde görülmez. Ayrıca dışarı verilen havanın filtrelenmesi sebebiyle enfeksiyon ortamlarında, ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde tercih edilirler. 

Ventilli Maskeler ile Ventilsiz Maskelerin Karşılaştırması 
Ventilli maskelerin ağırlıklı olarak tek yönlü, ventilsiz maskelerin ise çift yönlü koruma sağladığını söyleyebiliriz. Ventilsiz maskelerde hem alınan hem verilen hava filtrelenir. Bu sayede dışarıdan gelebilecek hastalıklara karşı koruma sağlanıldığı gibi, hasta ve/veya hastalık taşıyıcı kişilerden dış ortama enfeksiyon bulaşmasının da önüne geçilir. Ventilli maskeler sadece kullanıcısını korurken, ventilsiz maskeler hem kullanıcıyı hem çevresindeki kişileri korur. Ventilli maskenin sadece ventil olmayan kısmı verilen nefesin temizlenerek dışarıya çıkmasına olanak sağlarken, ventilsiz maskeler verilen nefesin çok büyük kısmını temizler. Öksürük, hapşırık ve aksırık gibi durumlarda çevreye damlacık dağılmasının büyük oranda önüne geçer. Çünkü ventilsiz maskelerde verilen nefesin basıncı ile açılan filtreler bulunmaz. Ventilli maskeler ventilsiz maskelere göre daha rahat nefes alıp vermeyi sağlar ve daha az nem birikmesine sebep olarak kullanıcıyı rahatsız etmez. Ayrıca yorucu işlerde ventil nefes vermeyi kolaylaştırır; ısı ve nemin daha kolay dışarı çıkmasını sağladığı için ventilli maske ile çalışan işçi, ventilsiz maske kullanma durumuna göre daha az yorulur. 

0 yorum: