Tekstil ve Moda

Polimerizasyon Nedir, Polimerizasyon Ne Demek

Naylon oluşumu. 
Polimerizasyon, aynı cins küçük moleküllerin (monomerlerin) bir araya gelerek daha büyük molekül zinciri (polimer) meydana getirmesidir. Polimerizasyon, monomerde bulunmayan aktif merkezlerin oluşturulmasıyla gerçekleşen bir reaksiyondur. Oluşan aktif merkezlerden, monomerler birleşmek suretiyle polimerler elde edilir. 

Polimerizasyon ile çok sayıdaki aynı veya farklı monomerlerin bir kimyasal işlemle birbirleriyle birleşerek uzun zincirler oluşturması sağlanır. Monomer birimlerinden başlayarak polimer birimlerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara polimerizasyon reaksiyonları denir. Poliakrilonitril, polivinilklorür, polivinilidenklorür, polivinilalkol, poliolefin, politetrafloretilen vb. elyafın üretildiği polimerlerin eldesinde kullanılır. 

Ticari polimerlerin çoğunda ortalama molekül ağırlığı 10000-10000000 arasındadır. Polimer, bir molekül ağırlıkları dağılımı gösteren makromoleküller karışımıdır. Bunların erimiş hallerinin ve çözeltilerinin viskoziteleri oldukça yüksektir. Polimerizasyon reaksiyonu ekzotermik olduğundan izotermal koşulları sürdürebilmek için çıkan ısının ortamdan uzaklaştırılması gerekir. 

Polimerler, üretim yöntemlerine ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir; örneğin, organik kimyacılar polimer zincirlerindeki atomların dizilişleriyle ilgilenirken; yapısal mühendislik için polimerin gerilme kuvveti ve yoğunluğu önemlidir. 

Polimerizasyon reaksiyonları temelde iki türlü olabilir. 
Step-Reaction (yoğunlaşma) 
Chain-Reaction (zincir reaksiyonu) 

0 yorum: