Tekstil ve Moda

Elyaf Cinsine Göre Boyar Maddelerin Sınıflandırılması

Her Elyaf Türü Farklı Özellikler Gösterir ve Farklı Yapıdaki Boyar Maddeler ile Boyanabilir
Boyar maddeler boyadıkları tekstil liflerine, kimyasal yapılarına, uygulama yöntemlerine ve suda çözünürlüklerine göre sınıflandırılabilir. Tekstil liflerinin boyandıkları boyar madde cinsine göre sınıflandırılmaları, liflerin yapısına uygun boya seçiminde önemlidir. 

Boyar maddeler değişik lif tiplerine karşı farklı afinite (kimyasal ilgi) gösterir. Bu nedenle bazı boyar maddeler sadece selülozik lifleri boyarken bazıları protein liflerini, bazıları ise sentetik liflerin boyanmasında kullanılır. Ayrıca bir boyar madde birden fazla lif çeşidini de boyayabilir.

Boyar Maddeler ve Boyadıkları Elyaf Türleri

Selülozik Elyaflar: Direkt boyar maddeler, reaktif boyar maddeler, kükürt boyar maddeler, pigment boyar maddeler, küp boyar maddeler, çözünür küp boyar maddeler, oksidasyon boyar maddeler ile boyanabilir.

Protein Elyaflar: Asit boyar maddeler, metal kompleks boyar maddeler, reaktif boyar maddeler, kromlama boyar maddeler ile boyanabilir.

Sentetik Elyaflar: Asit boyar maddeler, metal kompleks boyar maddeler, dispers boyar maddeler, kromlama boyar maddeler, katyonik boyar maddeler ile boyanabilir. (Bazı sentetik elyaf türlerinin, bu boyar madde çeşitlerinin hepsi ile boyanması mümkün değildir)

1 yorum:

her lif kendine özgü bir yapıya ve kimyasal özelliklere sahiptir bu nedenle her boya her lif türünü boyayamaz. işlem şartları ve uygulama sıcaklıkları gibi bazı değerleri de farklıdır

Haftalık En Çok Okunanlar