Tekstil ve Moda

Kontrast Renk Nedir, Kontrast Renkler Nelerdir

Kontrast renk, karşıt olan renklerdir. 
Kontrast renkler ya da renk kontrastı (Alm. Farbkontrast, Fr. contrast des couleurs, İng. color contrast), yan yana duran renklerin farkını vurgulamak üzere soğuk ve sıcak renkleri kullanarak ya da renk çemberi üzerindeki karşıt renklerden yararlanarak elde edilen etkiye denir. 

Kontrast, bir nesneyi ayırt edilebilir kılan parlaklık veya renk farkıdır. Gerçek dünyanın görsel algısında, kontrast, nesnenin ve aynı görüş alanındaki diğer nesnelerin renk ve parlaklığındaki fark tarafından belirlenir. Kontrast renkler, tamamlayıcı renk olarak da tanımlanırlar. Bir ana rengin kontrastı mutlaka ara renktir. Kontrast, en basit anlamı ile karşıtlık durumudur. Kontrast renkler ise birbiri ile zıt olan renkleri ifade etmektedir. Kontrast, zıt olarak kullanılıyor ve zıtlıkların uyumundan ise mükemmel renk kombinasyonları ortaya çıkıyor. 

Renk Kontrastlıkları 

Birbirine karşılık gelen renklere kontrast ya da tamamlayıcı renkler denir. Kontrast renkler yan yana geldikleri zaman en yüksek zıtlık etkisini yaparlar. Örneğin; kırmızı ile yeşil, sarı ile mor, mavi ile turuncu kontrast renklerin aralarında bütünleyici, tamamlayıcı özellikleri vardır. Aşağıdaki farklı 7 renk kontrastı açıklanmaktadır: 

Yalın Renk Kontrastı 
Yedi renk karışımının en basit olanıdır. Sarı, kırmızı, mavi ile en güçlü olarak anlatılır ve bu renklerden uzaklaştıkça yalın renk etkisinin gücü azalır. Bu katkısız yalın haldeki renklerin açık ve koyu değerleri de bu uyumda kullanılabilir. 

Açık-Koyu Kontrastı 
Kullandığımız bütün renkler açık ya da koyu olmak üzere iki değerde bulunur. Açık değerdeki renk ile koyu değerdeki renk yan yana getirildiğinde renklerin değerleri ortaya çıkar. Yani açık daha açık, koyu daha koyu görünür buna açık koyu kontrast denir. 

Sıcak-Soğuk Kontrastı 
Sıcak ve soğuk renkleri kullanarak yapılan uyumdur. Sıcak ve soğuk renklerin verdiği etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tamamlayıcı Kontrast 
Renk çemberi üzerindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu renkler çemberde tam karşılıklı düşen renklerdir. Renk çemberindeki karşılıklı renkler birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Örn: sarı ile mor, kırmızı ile yeşil, mavi ile turuncu. 

Bir rengin yaptığı etki tam karşıtı olan renkle dengelenir. Tamamlayıcı renk kontrastı yaparken iki noktaya dikkat etmek gerekir: 
- Birbirlerini tamamlaması istenilen iki rengin ışık güçleri eşit olmalıdır. 
- Birbirlerini tamamlaması istenen iki rengin beraberliklerinde bir renk uyumu bulunmalıdır. 

Yanıltıcı Kontrast 
Herhangi bir rengin siyah, beyaz ve gri üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Kullanılan renklerden birinin şiddeti yüksek tutularak yani kırmızı, gri-beyaz ve siyah üzerinde farklı etki yapar. Buna yanıltıcı kontrast denir. 

Kalite Kontrast 
Bir rengin en ışıklı tonundan başlayarak koyulaşmaya doğru götürülürken veya en koyu tonundan en açığa doğru getirilirken elde edilecek ara tonlar o rengin kalitesini oluşturur. Işık şiddeti yüksek renkle ışık şiddeti olmayan gri nüanslı renklerin bir arada kullanılmasına kalite kontrastı denir. 

Miktar Kontrast 
İki ya da daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır. Kullanılan renkler birbirinin diğerine oranı ile miktar kontrastı oluşur. 

0 yorum: