Tekstil ve Moda

Kesikli İplikler Nedir

Kesikli, eğrilmiş iplikler veya ştapel iplikler, kısa, kesikli​​ liflerin​​ oluşturduğu lineer gruplardır.​​ Lifler bükümle birbirlerine tutunurlar ve büküm,​​ bu iplikler için en önemli parametredir. Hammadde olarak​​ sentetik veya doğal lifler​​ (pamuk, yün, jüt vb.) kullanılır​​.​​ Sentetik lifler kullanıldığında fiziksel boyutlarının doğal liflere benzemesi açısından kısa uzunluklarda kesilirler; böylece​​ hem​​ doğal lifler için​​ tasarlanmış​​ makinelerde işlenebilir hem de​​ karışım olarak çalışılabilir hale gelirler. Kesikli ipliklerin,​​ çok sayıda lif ucunun dışarı doğru çıktığı ve liflerin helis bir diziliş gösterdiği bir iplik yüzeyi vardır. 

0 yorum: