Tekstil ve Moda

Valör Nedir, Valör Ne Demek

Valör (valeour), bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesidir. Valör, aynı rengin en koyusundan, en açığına kadar derecelerine denir. Rengi etkileyen siyah beyaz oranıdır. Resimde bir parçanın ya da detayın aydınlık veya karanlık açısından bir diğer parça ya da detayla olan ilişkisidir. Koyu-açık derecelerini anlatır. Derinliği kuvvetlendirmek için kullanılan şekillere uygulanan resme ait elemanlardır. Valör ayrıca genişleyen parça anlamında da kullanılır. 

Sanatta, tekstilde kullanılan anlamıyla valör, renk değeri anlamına gelir. Renklerin açık ve koyu tonları arasındaki ilişki valör ile tanımlanır. Aynı zamanda ton dereceleri de bu ifade ile belirtilir. Derinlik ve üçüncü boyut elde etmek için resimlerde açık koyu valörden yararlanılır. Objenin gölgede kalan kısmı daha koyu tonlarda olacağından boyutlu görünüm kazanır. Nesnenin ışığı yansıtma düzeyi valör değeridir. Rengi belirleyen bu siyah ve beyaz oranı ise özet olarak bir parçanın, diğer bir parça ile olan ilişkisidir. Rengin üç fiziksel özelliği bulunur. Rengin adı, valörü, değeri ve şiddeti rengi oluşturur. Bir resmin, heykelin formu valörler ve renklerle birbirine bağlıdır. Bir an için rengin doğada olmadığı düşünüldüğünde geriye kalan valördür. Valör, parçanın karanlık ve aydınlık üzerinden kurduğu ilişkidir. Valör ve renk bir arada, bir tablonun kompozisyon elemanlarını oluşturur. Bir rengi, deseni ön plana alan valörüdür. Bir sanatçının eserindeki valörler, renkler ve bu ilişkiler o sanatçıya özgüdür ve onun karakteristiğini yansıtır. Doğada bir olan bir obje, tuvale aktarılmak istendiğinde ilk yapılan objenin renginin ton değerinin bulunmasıdır. Bir boya tüpten çıktığı gibi kullanılmaz. Bir masa örtüsü ile bir tavşan postunun aynı tonda beyaz olmayabileceği bilinir. İkisi de beyazdır ancak tonları farklıdır, hatta renk valörü veya tonalitesi değişiklik gösterir. Objeye boyut kazandıran, onun hatlarını görmeye yardımcı olan unsur, ışıkla ilişkisi sonucu oluşan ton geçişleridir. Resim sanatında renklerin yoğunluğunu artırarak veya azaltarak dilenen valöre ulaşılır. Resimde gözü aldatan derinlikler valör sayesinde elde edilir. Bir objeye hacim katmanın yanı sıra birini diğerinin daha önünde veya gerisinde göstermek de valör ile mümkündür. Perspektife uygun bir çizimin yanında renk valörlerinde de doğru tercihler yapılarak objeler arası derinlik farkı oluşturulur. 

- Valör, renklerin koyuluk derecesidir. 
- Valör, rengin doygunluk derecesidir. 
- Valör, koyu açık değerlerin dereceleridir. 
- Valör, renk veya tondaki ışık-gölge derecesidir. 
- Valör, siyah ile beyaz arasındaki geçişlerdir. 

Valör Çeşitleri 
a) Frekans Valörü: Her rengin veya tonun frekansından kaynaklanan bir açıklık koyuluk karşılığı vardır. Örneğin, saf renklerin bulunduğu bir resmin siyah-beyaz fotokopisini çektirsek her renk başka bir koyulukta görünür. İşte bu rengin kendi içinde veya doğasında barındırdığı valör derecesidir. 
b) Yoğunluk Valörü: Bu valör özellikle basılı renkler için geçerli olur. Örneğin, bir baskıda rengi oluşturan nokta sayısı çoğaldıkça renk daha koyu görünür. Bir rengin boyası o boyayı oluşturan pigmentlerin artmasıyla daha koyu görünebilir. 
c) Koyu-Açık Valörü: Bir rengin veya tonun siyah ya da beyazla karışmasından ortaya çıkan açık koyu valördür. Renkler siyah karıştırdıkça koyulaşır beyaz karıştırdıkça açıklaşır. 
d) Işık-Gölge Valörü: Renkli bir nesnenin üzerine ışık düşünce rengi açılır, gölge düşünce gölgenin yoğunluğu oranında koyulaşır. Işık ve gölgenin ortaya çıkardığı valör etkisidir. 
e) Renksiz Valör: Rengin olmadığı yerlerde de valörden söz etmek mümkündür. Zaten valörün esas karekteri koyu ile açık arasındaki geçişlerdir. Saf siyah ile beyaz arasındaki geçişler renge bağlı olmayan saf valör etkisini ortaya çıkarır. 

Valörün Görsel Fonksiyonları 
- Valör hacim etkisi kazandırır. 
- Valör, üç boyutlu görmenizi sağlar. 
- Valör, değer zıtlıkları oluşturur. 
- Valör sayesinde derinlik hissi (modle) oluşturulabilir. (Modle, bir objeyi ışık-gölge ile hacimli göstermek, kabarıklık vermek rölyeflemektir.) 
- Resim sanatında leke valöre işaret eder. 
- Valör bir resmin leke düzenini oluşturur. 
- Valör, tonlar arasındaki şiddeti belirler. 
- Valör rengi zenginleştirir.

Valör, Ton ve Kroma Arasındaki Fark 
Valörde bir rengin siyah ya da beyazla olan ilişkisi söz konusu iken, tonda ise bir rengin başka bir renkle olan ilişkisi söz konusudur. Kroma ise değeri, bir rengin matlık, parlaklık şiddetini (gücünü) belirler. 

0 yorum: