Tekstil ve Moda

Doğal Elyafların Nem Çekme Özelliği

Doğal liflerin nem çekme özellikleri terin vücuttan emilmesi ve dışarı atılmasında öenemli rol oynar. 
Tekstil liflerinin, belli sıcaklık ve rutubette havadaki su buharını emme (elyaf içine çekme) kabiliyetidir. Emilen sıvı miktarı, elyaf türüne ve ortamın rutubet miktarına göre değişir. Liflerin nem çekme özelliği; iplik, dokuma, ağartma, apre ve boyama işlemleri için gereklidir. Rutubetli ortama bırakılan bir kumaş, üzerine su buharı toplar; buna karşılık nemli veya ıslak bir kumaş kuru havada üzerinde bulunan suyu kaybeder (deserpsiyon). Su absorbsiyonu ve deserpsiyon, ortamdaki su buharı oranı ile bir denge kuruluncaya kadar devam eder. Bir elyaf ne kadar çabuk su absorbluyorsa o kadar çabuk kurur. 

Aynı bağıl rutubete sahip bir ortama konulan lifler içinde, en fazla nem çeken yündür. Bundan sonra sırasıyla ipek, rayonlar, keten, pamuk, asetat ipeği, poliamid ve diğer sentetik elyaflar gelir. Cam elyafın nem çekme miktarı sıfırdır. Doğal lifler oldukça fazla miktarda nem çektiği halde elle tutulduğunda kuru hissedilebilir. Bu nedenle ticarette lif üzerinde bulunabilecek nem miktarı sınırlandırılmıştır. Lif üzerindeki nem yüzdesi higrometre cihazı ile ölçülür. Tekstil materyalindeki nem miktarı, % nem ve mutlak nem olmak üzere iki şekilde belirlenir. 
1-) % Nem: Tekstil materyalinin absorbladığı su miktarının, nemli materyal ağırlığına oranıdır. 
2-) Mutlak nem: Tekstil materyalindeki su miktarının, kuru materyal ağırlığına oranıdır. 

5 yorum:

doğal elyafların nem çekme özelliği lifin kullanım alanını belirleyen önemli bir etken, lifin bazı durumlarda fazla miktarlarda nem alması istenirken başka bir durumda ise istenmeyebilir mesela şemsiye kumaşının nem alması istenmez ama bir iç giyim ürününün nemi emmesi beklenir

Tekstil liflerinin önemli özelliklerinden biri belli sıcaklık ve bağıl rutubette su absorplama yeteneğidir. Absorplanan nem miktarı, elyafın türüne ve bulunduğu ortamın rutubetine göre değişir.

Rutubetli havaya bırakılan bir kumaş, üzerine su toplar, buna karşılık nemli veya ıslak bir kumaş, kuru havada üzerinde bulunan suyu kaybeder. Su absorbe edilmesi veya kaybı, bir denge kuruluncaya kadar devam eder. Bir elyaf ne kadar çabuk su absorplıyorsa o kadar çabuk kurur. Fakat nem absorblama veya salıverme hızını, nem çekme miktarı ile karıştırmamak lazım.

Aynı bağıl rutubete sahip bir ortama konulan lifler içinde, en fazla nem çeken yündür. Bundan sonra sırasıyla ipek, rayonlar, keten, pamuk, asetat ipeği poliamid ve diğer sentetik elyaf gelir. Cam elyafın nem çekme miktarı sıfırdır. Doğal lifler oldukça fazla miktarda nem çektiği halde elle tutulduğunda kuru hissedilebilir. Bu nedenle ticarette lif üzerinde bulunabilecek nem miktarı sınırlandırılmıştır.

elyafların nem alma kabiliyetleri, tekstilde bağıl nem ve mutlak nem kavramları nedir, elyafların nem alma özellikleri, doğal lifler ve nem çekme özellikleri,