Tekstil ve Moda

Tekstil Baskıda Açma İşlemi

BOYADA AÇMA YAPMA
Açma Patı Ve Reçete Tanzimi
Açma patı: Gerekli kıvamlaştırıcı ve diğer kimyasal maddeleri belirli oranda içeren renksiz baskı patıdır. Açma patları boyar madde içermez. Açma: Tekstil baskıcılığında boyar maddeyi de içeren baskı patı renginin, ana patın içindeki kimyasal maddeleri ve kıvamlaştırıcıları içeren renksiz pat ile açılmasıdır. Yani, ana pat metoduna göre hazırlanan baskı patının açma patı ile açılarak seyreltilmesine açma denir.

Açma Patı Hazırlama
Bir ana patın açık renklerini elde etmek için 1/1, 1/2 1/3, 1/5, 1/10 gibi oranlarda açma patı ile karıştırılır. İşletmelerde 1/1, 1/3, 1/7, 1/15 yaygın olarak kullanılan açma oranlarıdır.

Açma Hesapları
Verilen sipariş doğrultusunda baskı işleminin tamamını gerçekleştirebilmek için gerekli olan baskı patı miktarının hesaplanmasından sonra depoda hazır olan ana pattan belli oranlarda açma yapılır. Örnek 100 kg ana pata 1/3 oranında açma uygulanacaktır. Gerekli ana pat ve açma pat miktarını hesaplayınız.
1+3 = 4 kısım ana pat ve açma pat toplamı
100 × 3 = 300 kg açma patı
300 kg açma patı 100 kg ana pat ile karıştırılarak 1/3 açma yapılmış pat hazırlanır.

0 yorum: