Tekstil ve Moda

Kağıt Nedir, Kağıdın Tarihçesi 📜

Kağıt üretim fabrikası. 
Kağıt, çoğunlukla yazma işlemlerinde kullanılan, üzerine baskı ya da çizim yapılabilen veya ambalaj amacıyla kullanılan ince malzemedir. Nemli ağaç lifleri, yosun, saman ya da otların kalın gövdelerinden elde edilen selüloz hamurunun preslenmesiyle oluşan kağıt, tabaka şeklindedir. Genel olarak yazı yazma, resim çizme ve not alma gibi işlemlerde kullanılan ürün, her türlü basın yayın faaliyetlerinde mutfakta, mobilya ve ambalaj sektöründe de önemli rol oynar. İnsan hayatında büyük önemi olan kağıdın icadı Milattan önceki dönemlere dayanır. Bilimsel çalışmaların ve dünya kültürlerinin birbirleriyle tanışması, gelişmesi ve yayılmasında önemli bir işleve sahip olan kağıt, ilk para mantığının oluşumunun da başlangıcıdır. Taşınması ve korunmasının kolaylığı sayesinde dünyanın her tarafında çok kısa sürede yayılan kağıt kullanımı bugünkü gelişmiş dünyanın temellerinin atılmasını sağlamıştır. Şimdilerde kağıt dünyanın en önemli sanayi ürünlerinden biridir ve günlük hayatta en çok kullanılan maddelerin başını çeker. 

Kağıt Ne Zaman İcat Edildi 
Kağıdın bulunuşu ile ilgili ilk kalıntılar günümüzden yaklaşık 4 bin yıl öncesine yani M.Ö 2.yüzyıla aittir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda rastlanan kalıntılara göre ilk kağıt kil tablet, parşömen, ahşap tablet gibi malzemelerden yapılmıştır. Mısırda bulunan ve Cyperius (papirüs) olarak adlandırılan bitkinin saplarının belirli boyutlarda kesilerek dövülüp hamuru haline getirilmesiyle oluşturulan ilk kağıt papirüstür. Daha sonra hayvan derilerinden yapılan ve pergament kağıdı olarak da bilinen parşömen, bugün bile kullanılan uzun süre dayanıklı yazı yazmaya ve resim yapmaya uygun bir kağıt çeşididir. Bugünkü kağıt hamurunun milattan sonra 105 yılında Çinli bir saray görevlisi tarafından bulunduğu kabul edilir. Orta Asya’da yapılan arkeolojik çalışmalarda Milattan sonra 3. ve 7. yüzyıllarda dut ağacı kabuğu, kenevir, kendir ve pamuktan yapılan kağıtlara rastlanmıştır. 

Kağıt Kimler Tarafından İcat Edildi 
İnsanlık için büyük bir öneme sahip olması insanların kağıdı kim buldu sorusunu sormasına neden olur. Kağıdın bulunuşu ile ilgili çeşitli rivayetler bulunsa da arkeolojik kalıntılara ve tarihsel bilgilere göre kağıdı kim buldu sorusuna cevap Çinli Caiz Lund’dur. Kağıdı ilk kullanan kişi olarak da bilinen Caiz Lun, ürünün günümüzdeki formuna en yakın şekli olan selüloz kağıdı icat etti. Çin mahkemelerinde saray görevlisi olarak çalışan Cai Lun, ilk kağıt kullanımını ağaç kabuklardan ve bez parçalarını kullanarak gerçekleştirdi. Ağaç kabuklarını ve bez parçalarını ezerek hamur haline getiren Cai Lun elde ettiği hamuru su ile karıştırarak kağıdı elde etti. 

Kağıt Hangi Uygarlık Tarafından Bulundu 
Kağıdın icadı Çin’in dünyada söz sahibi olduğu dönemlere rastlar. O dönemin en gelişmiş kültürüne sahip Çin’in büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan kağıt kullanımına diğer medeniyetler 700’lü yıllarda başladı. Cai Lun’un keşfettiği kağıt yapma metodu; Orta Asya’ya 751, Bağdat'a 793 yılında ulaştı. Ancak kağıt yapma metodunun Avrupa’ya ulaşması uzun bir zaman aldı. 1151 yılında İspanya’nın kağıt üretimine başlaması ile birlikte Avrupa’da kağıt yapma metodu ile tanıştı. Matbaanın da icat edilmesi kağıdın önemini arttırdı ve 18.yüzyılın sonlarında bir ihtiyaç olarak kağıt makinesi icat edildi. Bu makine o dönemde kullanılabilen ve kağıt üretimi yapabilen tek makineydi.Kağıt, şuan kullandığımız formuna ulaşana kadar çok farklı yapılara bürünmüştür. 

0 yorum: