Tekstil ve Moda

Puntalı İplik Nedir

Puntalama (Fr. entremêlement, fil entrelaçé, İng. entanglement; intermingling, entangled yarn) filament liflerden üretilen ipliklerde, belli noktalarda ipliğe dik doğrultuda soğuk hava püskürtülerek liflerin karıştırılması sonucu birbirine tutunmasını sağlama işlemidir. Puntalama işlemi ile belirli noktalarda ipliği oluşturan liflerin karıştırılması sonucu, belirli aralıklarla boğumlu bir yapı kazanmış, düz ya da tekstüre çok telli devamlı lif ipliklere puntalı iplik denir. 

Puntalamada amaç filament demetinin belirli noktalarından basınçlı hava ile karıştırılması ile filamentlerin birbirlerine tutunmalarını sağlamaktır. Puntalama işlemi filamenlerin birbirine kaynaşmasını sağlarken aynı zamanda ipliğin efektli bir görünüme kavuşmasını da sağlamaktadır. Puntalama işlemi iplikte ilmeklenme meydana gelmeden filamentler arası tutunmayı arttırmakta ve böylelikle büküm ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya minimize etmektedir. Tekstil sanayisinde puntalama işlemi daha çok sentetik iplik üretiminde karşımıza çıkan bir üretim basamağıdır. Puntalanmış olan iplikler, birçok örme ve dokuma kumaş yapısında kullanım yeri bulmaktadır. 

Puntalı​​ veya kaynaştırılmış iplikler​​ (intermingled ve commingled) 

Puntalı veya kaynaştırılmış iplikler, liflerin birbirinden ayrılmasını engellemek için büküm yerine puntalama işleminin uygulandığı filament ipliklerdir.​​ Aynı türden filamentlerin​​ puntalanarak oluşturulduğu ipliklere intermingled, iki veya daha fazla farklı türden filamentlerin​​ puntalanarak oluşturulduğu ipliklere de commingled iplikler (örneğin karbon ve polyesterin puntalanması gibi) denir.​​ Düşük bükümün istendiği durumlarda tercih edilen puntalama işleminin esası; jetin içerisinden hızla gönderilen havanın filamentlerin birbiri içine geçmesini sağlamasına dayanır.​​ Düzenli aralıklarla dağıtılmış olan puntalama noktaları​​ filamentleri bir arada tuttuğundan iplikler sıkıştırılmış görünür​​. 

1 yorum:

Puntalama yöntemi yaygın olarak kullanılan mekanik tekstüre yöntemlerindendir.