Tekstil ve Moda

Kravat Nedir, Kravat Ne Demek

Kravat (Alm. Krawatte, Fr. cravate, İng. tie), örme ya da verev kesilmiş dokuma kumaştan yapılan, bir ucu ince diğer ucu daha geniş, gömlek yakasının altından geçirilerek önde üçgen biçiminde bağlanan, genellikle erkek giyiminde kullanılan aksesuara denir. Kravat, genellikle takım elbise içine ve gömlek üstüne takılan, gömleğin boğaz kısmında üçgen şeklinde bağlanan yakasından başlayarak gömlek düğmeleri boyunca aşağı sallanan uzun kumaş parçalarıdır. 

Kravat, bir boyun bağıdır. Kelimenin aslı Fransızca cravate'dir. Hırvatlar anlamında kullanılan croates veya cravatesden gelmektedir. Hırvatlar, boyunlarına uzun bez kurdeleler takarlardı. Bundan dolayı çeşitli kumaş ve derilerden yapılmış boyuna takılan ve kendine has bağlama şekli olan boyun bağlarına da kravat denmiştir. 1630'lu yıllarda Hırvat askerleri ile yapılan savaşlardan dolayı kökeni Hırvatlar olarak bilinen kravat savaşlar sırasında askerler tarafından kullanılıyordu. Hırvat askerler boyunlarına bu bezleri takıyor ve zengin görünüyorlardı. Ayrıca aralarındaki rütbeler içinde farklı kumaşlardan üretilmiş olanları tercih ediliyordu. Uçlarına rozetler takılı olan bu ürünün asıl kaynağının Çinliler olduğu ve Kin Hanedanının kralının mezarında bulunan heykellerde de kravata rastlamak mümkündü. Çinlilerden gelen bu geleneğin zamanla dünyaya yayıldığı biliniyordu. Kravatların renkleri bir süre sonra önemli bir durum haline geldi. Her rengin bir anlamı ve statüsü oluşmaya başladı. İnsanlar kravatı sınıf farkını belli etmek için kullanıyordu. Hırvatlarda 1600'lü yıllarda karşımıza çıkan kravat daha sonra Fransa’ya oradan da Amerika’ya geçmiştir. Avrupalılardan gelen bu ürün daha sonra Ruslar tarafından kullanılmaya başladı. 19. yüzyıla kadar gelen kravat modernliğin yeni adı olmaya başladı. Osmanlı Devletinde ise herkesin bir kıyafeti bulunuyordu. Kravat için herhangi bir değişim yaşanmamıştı. Türkiye’de ilk defa Tanzimat'tan sonra değişik tipte görülen kravata zamanla alışılmış ve erkek giyiminin bir parçası haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu içinde kravat takan ilk padişah Sultan Abdülmecid olarak biliniyor. Batılılaşma hareketleri etkisinde öncelikle aydınlar arasında kendine yer bulan kravat, padişahın da tercih doğrultusunda devlet dairelerine girmiş oldu. Kadınlar için aksesuar ve kıyafet konusunda sınırsız seçenek bulunmaktadır ancak erkekler için bu durum biraz farklıdır. Erkeklerde ayakkabı, kol saati ve kol düğmesi oldukça önemli olsa da esas dikkat çeken kıyafet/aksesuar kravattır. 

0 yorum: