Tekstil ve Moda

Dolgunluk Apresi Nedir

Apre Uygulanan Kumaş Daha Hacimli Bir Görünüme Sahip Olur
Dolgunluk Apresinin Amacı 
Dokuma ve örme kumaşlara özellikle pamuklu kumaşlar başta olmak üzere tüm liflere uygulanabilen dolgunluk apresinde amaç, dokuma yüzeylerde atkı ve çözgü arasındaki boşlukları, örme yüzeylerde de ilmek aralarındaki boşlukların doldurulmasını sağlamaktır. Dolgu maddeleri, doğal ve sentetik esaslı maddeler olup ürüne uygulandığında mamulün gramajını bir miktar artırırken hiçbir şekilde renk değişimi meydana getirmez.

Dolgunluk Apresinde Kullanılan Maddeler ve Reçete Tanzimi
Genellikle selüloz esaslı mamullere uygulanan dolgunluk apresinde kullanılan dolgu maddeleri doğal ve sentetik esaslı maddelerdir. Doğal sertleştirici olarak bilinen talk ve kaolin gibi suda çözünmeyen maddeler nişasta ve dekstrin ile birlikte ürüne aplike edilerek belli bir miktarda ağırlık artışıyla birlikte daha dolgun bir tutum kazandırır. Doğal bir dolgu maddesi olan kaolin beyaz-sarımtırak bir yapıda olduğundan elyafta belli bir oranda sararma meydana getirir. Talk ve kaolinin life yapışma yeteneği olmadığından nişasta veya dekstrinle birlikte elyafa uygulanır. Kumaşa aktarılırken kullanılacak talk ve kaolin miktarına eşit miktarda, nişasta veya dekstrin ilave edilmelidir. Günümüzde sentetik dolgu maddelerinin kullanımı daha yaygın duruma gelmiştir. Bunun nedenleri; kumaşta renk değişiminin olmaması, tuşesinin (tutumunun) bozulmaması, sararma ve benzeri lekelenmenin meydana gelmemesidir.

Dolgunluk apresi emdirme yöntemleriyle kumaşa aktarılabilmektedir. Emdirme yöntemi; apre maddesini aktarma kolaylığı sağlaması, bu işlemin hemen ardından kontinü (devamlı) bir şekilde sıkma, kurutma ve fiksaj işlemlerinin yapılabilmesi, maliyetinin düşük olması nedeniyle daha fazla kullanılmaktadır. Emdirme yöntemine göre örnek reçete: 100 - 150 g/l dolgu maddesi, pH 6,5 - 7.

Çalışmaya Hazırlık
Emdirme yöntemine göre dolgunluk apresi, yumuşaklık apresinde olduğu gibi gerçekleştirilir. İki apre arasındaki tek fark kullanılan kimyasal maddedir. İşleme başlamadan önce gerekli miktarda flotte ve kimyasal madde hazırlanması, materyalin makineye yüklenmesi gerekir. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra apreleme işlemine geçilir.

Flotte Alma
Flotte alma işlemi, emdirme yönteminde bağımsız olarak yapılamaz. Flotte ve gerekli kimyasal maddeler, ayrı bir yerde karıştırılarak dolgu maddesi çözelti hâline getirilir. Buna stok çözelti denir. Bu işlem yumuşaklık apresinde yapılan işlemle aynıdır.

Kumaşı Makineye Yükleme
Kumaş, fulard içinde bulunan kılavuz kumaşa dikiş makinesi kullanılarak düzgün bir biçimde dikilerek hazırlanır. Fulard çalıştırıldığında aprelenecek olan kumaş, kılavuz kumaşla hareket edeceğinden önce fulard teknesine girecektir. Sonra apre maddesi materyale aktarılacak ve kumaşın üzerindeki fazla flotte silindirlerde sıkılacaktır.

Kimyasalları Alma
Flotte ve kimyasal maddeler ayrı bir yerde çözelti hâline getirildikten sonra fularda aktarılacak olan kazan içerisine dökülür. Fulard içinde bulunan şamandıra yardımıyla fulardda çözelti azaldığında stok çözeltinin bulunduğu kazandan bir pompa yardımıyla çözeltinin fularda aktarılması sağlanır.

Dolgunluk Apresi Yapma
Dolgu maddeleri, elyaf farkı gözetmeksizin tüm liflerde kullanılmaktadır. Bu maddelerin tekstil ürününe substantivitelerinin (ilgilerinin) olmaması ya da çok düşük olması nedeniyle bunlar emdirme yöntemiyle uygulanır. Dolgunlaştırma apresi yapılırken materyalin kullanım alanı, sıklık ya da inceliği ve formu dikkate alınır. Başka bir ifade ile, dolgunluk apresi sonrasında meydana gelen dolgunlaştırma efekti önemlidir. Örneğin dolgunlaştırma öncesi 190 g/m² olan bir kumaşa, dolgunlaştırma ile % 10 dolgunluk verilirse kumaşın tutumu daha tok olmakla beraber ağırlığı 209 g/m² olacaktır.

Son İşlemler
Dolgunlaştırma apre çözeltisi emdirilen kumaş, kurutma ve fikse için 3- 8 kamaradan oluşan; içi 120 - 180 °C sıcaklığa kadar ısıtılmış ramözden geçirilir. Burada sıcaklığın etkisiyle kumaş üzerinde nem tamamen uzaklaştırılırken, aynı zamanda hem kimyasal maddenin hem de kumaşın fiksesi (sabitlenmesi) sağlanır.

1 yorum:

Dolgunluk Apresi
İnce yapılı kumaşlara uygulanan kimyasal bir bitim işlemidir. Dokuma kumaşlarda atkı ve çözgü ipliklerinin yüzeyleri, örgü kumaşlarda da ilmeklerin yüzeyleri, dolgunluk maddesiyle kaplanarak kumaş daha dolgun bir tutum kazanır. Kumaşın tutumunda hissedilir oranda dolgunluk meydana gelirken bir miktar da gramajında artma meydana gelir.