Tekstil ve Moda

Tarım Tekstilleri

Tarım tekstilleri, hızla büyüyen ve önemi hızla artan teknik tekstil koludur. 
Tarım tekstilleri ya da zirai tekstiller (Alm. Agrartextil, n; Fr. textile agriculturel; İng. agricultural textile; agrotech) tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde ve hasadında, hayvancılıkta, ormancılıkta ve balıkçılıkta örtme, koruma, destekleme, saklama ve paketleme amaçlarıyla kullanılan tekstil malzemeleri ve ürünlerine denir. Tarım sektöründe, ekimden ürünün hasat edilmesine kadar geçen süredeki iklim koşulları; ürünün ekonomik değeri ve kalitesi üzerinde son derecede etkili olmaktadır. Tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde olumsuz doğa koşullarının etkisinin en aza indirilmesi, ürünlerin korunması, toplanması ve saklanması için tarım teknik tekstilleri kullanılmaya başlanmıştır. Tarım alanlarını ve tarımsal ürünleri; dolu, rüzgâr, kış aylarında don gibi olumsuz hava koşullarından ve zararlı böceklerden korumak için nonwoven, örme ve dokuma yüzeylerden elde edilen tarım tekstilleri önemli bir işlev yüklenmektedir. Balıkçılıkta, tarımsal ürünlerin paketlenmesinde, bitkilerin büyüme sürecinin hızlandırılmasında, ürünlerin UV ışınlarından korunmasında, besicilikte hayvanların olumsuz hava şartlarından korunmasında, tarımsal alanların ilaçlanmasında, yabani otların büyümesinin önlenmesinde, erozyon ve drenaj gibi birçok uygulamada tarım teknik tekstilleri kullanılmaktadır. 

Bu uygulamalara yönelik ürünlerin tarım sektöründe kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. Böylelikle, tarım teknik tekstilleri; tarım ve hayvancılık sektöründeki bir çok ihtiyacı karşılamış ve bir çok yeni uygulamayla daha yaygın kullanılır hale gelmiştir. Bu ürünlerin kullanımı tarım ve hayvancılık sektörlerindeki verimi, yıllık ürün miktarını ve kaliteyi önemli ölçüde artırmaktadır. Türk tarım sektörünün kronik sorunlarından olan hasat öncesi ve sonrası ürün kayıplarının en aza indirgenmesi, üretimde verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi açısından bakıldığında, tarım teknik tekstilleri ülkemiz için önemli bir potansiyel arz etmektedir. Ayrıca, katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesinde tarım teknik tekstillerin kullanılması, bu ürünlerden elde edilebilecek rekoltelerin artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. İnsanlık var oldukça tarım sektörü de var olacaktır, Türkiye'de tarımsal altyapı, elverişli iklim ve toprak özellikleriyle bu sektörde önemli ülkelerden biridir. Tekstil alanında da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye: bu bilgi birikimini, tekstilin; tarım ve hayvancılık alanındaki uygulamalarıyla ortaya çıkan tarım tekstilleri alanında kullanarak önemli bir gelişme ve ekonomik fayda elde edebilecektir. 

Tarım tekstilleri aşağıdaki sınıflara ayrılırlar: 
- Toprağın nemini koruma, dondan korunma gibi amaçlar için yer örtüleri (mulch), 
- Erozyonla mücadele amacıyla kullanılan biyolojik sargılar (bio-rolls), 
- Yeşillendirme keçeleri (greening mats), 
- Yabani otla mücadele amaçlı kumaşlar (weed protection), 
- Çim güçlendirme ve koruma ağları (turf reinforcement/protection nets), 
- Kök toplama ağları (root ball net), 
- Ürün toplama, paketleme ve taşıma amaçlı tekstiller, 
- Tarım fileleri ve plastikleri (agro-nets). 

6 yorum:

Türkiye nin iki önemli geçim kaynakları tarım ve tekstildir, ayrıca en çok istihdamı da bu alanlar ortaya çıkarmaktadır..

tarımda ürünü don olayından nasıl koruyor bu tarım tekstilleri üzeri mi örtülüyor, mesela kocaman şeftali ağacı veya kayısı ağacı bu meyveler soğuktan nasıl korunacak

Gelecekte gittikçe daha fazla önem kazanması beklenen tarım sektöründe, teknik tekstillerin bir alt dalı olarak tarım tekstilleri kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Tarım tekstillerinin başlıca kullanım amacı; tarımsal üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırmaktır

Gelecekte tüm dünyanın en önemli sorununun beslenme ve gıda temini olacağı ve ülkelerin besin maddesi üretiminde kendine yeterli olup, aynı zamanda dış satım yapabilecek üretim fazlasına sahip olması onlar için çok önemli olacaktır. Kısaca tarım çok önemli olacaktır ve tarımda iyi olan ülkeler dünya ekonomisinde söz sahibi olacaktır. Tarımın her alanı önemli olacağı için tarım tekstilleri, tarım arge faaliyetleri ve gübreler öne çıkacaktır bence

Tarım tekstilleri; Toprağın nemini koruma, dondan korunma gibi
amaçlar için yer örtüleri (mulch), Erozyonla mücadele amacıyla kullanılan
biyolojik sargılar (bio-rolls), Yeşillendirme keçeleri (greening mats), Yabani otla mücadele amaçlı kumaşlar (weed protection), Çim güçlendirme ve koruma ağları (turf reinforcement/protection nets), Kök toplama ağları (root ball net), Ürün toplama, paketleme ve taşıma amaçlı tekstiller, Tarım fileleri ve plastikleri (agro-nets) gibi dallara ayrılırlar

tarımsal kumaş ve elbiseler, tarımda kullanılan tekstil malzemeleri, dona karşı önlem,hayvancılık tekstilleri, tarla tekstilleri, tarımsal ürünleri koruyan tekstiller, tarım teknik tekstilleri,